Online wegwijzer Bewegen bij probleemgedrag

Samen met zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg deed het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg. Het onderzoek heeft geleid tot de online publicatie 'Bewegen bij probleemgedrag', waarin onder andere een model met kernconcepten wordt beschreven.

probleemgedrag

In dat model zijn de kansen en bedreigingen in beeld gebracht, in de vorm van zich herhalende patronen (‘dynamieken’) die zich voordoen in de samenwerking rond de cliënt. Het gaat om zeven verschillende organisatiedynamieken die helpen om een situatie weer in beweging te krijgen, zoals bijvoorbeeld attributiedynamiek (van wie is het probleemgedrag?), waarheidsdynamiek (wie heeft er gelijk?), schulddynamiek (aan wie ligt het?) en vormingsdynamiek (zijn we een collectief?).

Met tekst en beeld wordt per dynamiek een beknopte uitleg gegeven. Bij iedere dynamiek staan tips om in beweging te komen én te blijven. Ook vinden professionals er suggesties voor werkvormen die helpen om inzicht te krijgen in de organisatiecontext. Daarnaast staan in de wegwijzer diverse filmpjes met informatie over het achterliggende model en de kernconcepten.

De online wegwijzer is afgeleid van de publicatie 'Bewegen bij probleemgedrag'. Hierin staan de resultaten beschreven van het actieonderzoek waaraan diverse organisaties in de gehandicaptenzorg hebben meegewerkt.

Deze pagina is een onderdeel van