Blog

Halen én brengen op de Europese kennismarkt

23 februari 2021

Om het hoofd te bieden aan taaie vraagstukken in de gehandicaptensector is grote behoefte aan kennis. Die wordt binnen Nederland al veel uitgewisseld, maar de ambitie van VGN-directeur Frank Bluiminck gaat verder. In een column die hij voor ZonMw schreef, geeft hij aan naar Europa te willen. 'We hebben veel te halen én te brengen op de Europese kennismarkt.'

Frank Bluiminck

'Op 26 november 2020 stemden de VGN-leden enthousiast in met ons visiedocument 2030, Een betekenisvol leven, gewoon meedoen. Voor mij was dat de mijlpaal van het jaar: ondanks de coronacrisis hebben we toch een gedragen toekomstperspectief weten neer te zetten.

In ons visiedocument gaat de VGN samen met mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en maatschappelijke partners onderweg naar een Nederlandse samenleving in 2030 waarin gewoon meedoen centraal staat. Om dat betekenisvol leven mogelijk te maken zetten we extra in op technologie, leren en ontwikkelen, maatschappelijke beweging en werk. Zo willen we het hoofd bieden aan taaie vraagstukken, zoals rond maatschappelijke uitsluiting, kansenongelijkheid, complexiteit van zorgvragen en een krappe arbeidsmarkt.

Samen kom je verder

Op onze tocht richting 2030 hebben we een grote behoefte aan kennis. Want hoe beantwoord je die complexe zorgvragen, hoe bevorder je inclusie in de gemeenschap en kansengelijkheid? Belangrijk daarbij is de erkenning dat je veel niet weet. Dat je de ander nodig hebt. Dat je durft te vragen. En dan gaat het niet alleen om kennis van experts en professionals, maar vooral de ervaringskennis van mensen met beperkingen en hun naasten. Die kennis is essentieel om een betekenisvol eigen leven mogelijk te maken. Dit inzicht is niet nieuw, maar fundamenteel in zijn betekenis voor hoe we de zorg en ondersteuning in willen richten.

Ik moest daarbij ook denken aan dat krachtige motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Dat is van toepassing in de zorgrelatie maar ook op de toegenomen samenwerking rond kennis met de Associatie van Academische Werkplaatsen, kennisinstituten zoals Vilans, en ZonMw. Maar mijn ambitie gaat verder: ik wil ook met de VGN meer naar de Europese kennismarkt. Daar ligt nog meer kennis om uit te putten, weet ik uit ervaring.

Europa kan ons kennis aanreiken via ons lidmaatschap van de EASPD, de Europese vereniging van zorgaanbieders. Vooral in het netwerk rond technologische innovatie zie ik kansen. En Europa zal ons ook volop kennis aanreiken op het komende Europese congres van IASSIDD, van 6-8 juli in Amsterdam. Ik ben er trots op dat de VGN, evenals ZonMw, sponsor is van dit congres. Ongetwijfeld zal dit congres een boost geven aan nog verdere Europese samenwerking op kennis, bijvoorbeeld via het nieuwe EURECO-platform. Kortom: de Europese kennismarkt gaat ons volop kansen bieden op onze weg naar een betekenisvol leven, gewoon meedoen van mensen met beperkingen.

Nieuwsgierigheid naar de kennis van een ander is een goed begin. Maar kennis stroomt niet vanzelf, niet in Nederland en zeker ook niet in het soms ondoorgrondelijke Europa. Dat vraagt een actieve houding en een goed evenwicht tussen ‘halen en brengen’. Naast halen hebben we ook veel te brengen op de Europese kennismarkt. Zo heeft Nederland de laatste jaren veel expertise ontwikkeld over het inzetten van ervaringskundigheid in onderzoek. Deze expertise delen we graag, en met enige trots, met andere landen.

VGN-directeur Frank Bluiminck schreef deze column voor ZonMW dat gezondheidsonderzoek financiert, het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert en signaleert waar meer kennis nodig is. Meer informatie over de Visie 2030 van de VGN vind je hier.

Frank Bluiminck
Frank Bluiminck Voormalig directeur VGN

Deze pagina is een onderdeel van: