Nieuws

Zorgboerderij goed voor mensen met verstandelijke beperking?

13 maart 2013

De academische werkplaats 'Leven met een verstandelijke beperking' gaat onder leiding van prof. dr. Petri Embregts de komende twee jaar onderzoek doen naar de effecten van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op een zorgboerderij. Zorg op landbouwbedrijven maakt een snelle ontwikkeling door. Binnen de multifunctionele landbouw zijn veel varianten van zorgboerderijen ontstaan.

De academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking is onderdeel van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University. Binnen die academische werkplaats werkt de universiteit samen met instellingen in de gehandicaptenzorg. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring komen op die manier bij elkaar.

Onderzoeksvragen
Het aantal zorgboerderijen voor mensen met een verstandelijke beperking is de laatste jaren toegenomen. Onderzoekers bekijken wat de meerwaarde is van zorg te midden van dieren en akkerbouw. Is deze vorm van zorg (kosten)effectief is? Verder vragen de onderzoekers zich af of het verblijf op een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking ook een verbetering oplevert in levenskwaliteit. Ervaren zij ook meer regie op eigen leven en krijgen ze meer zelfvertrouwen, werktevredenheid en betere sociale contacten?

Effectiviteit wordt gemeten met behulp van verschillende vragenlijsten en een kwaliteitsinstrument dat door de federatie van zorgboeren is ontwikkeld. Zorginstellingen en verenigingen van zorgboeren zijn nauw betrokken bij het ondezoeksproject betrokken.

Financiering
Het Tranzo-onderzoek is één van de vier studies die ZonMW heeft gehonoreerd binnen het programma Landbouw & Zorg. ZonMW heeft daarvoor € 400.000,- beschikbaar gesteld (€ 100.000,- voor ieder deelonderzoek). Daarnaast leveren ook praktijkinstellingen, zorgboerderijen en de federatie Landbouw en Zorg een bijdrage in natura.

Meer informatie? Neem dan contact op met Wietske van Oorsouw, onderzoekscoördinator academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo Scientific Center for Care and Welfare, w.m.w.j.vanoorsouw@tilburguniversity.edu.

 

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten