Nieuws

Zorgcampus de Peel - Zorgorganisaties en scholen intensiveren samenwerking

30 juni 2016

Steeds meer mensen doen de komende jaren een beroep op de gezondheidszorg. Ook in de regio Peelland. Maar zijn er straks nog wel genoeg arbeidskrachten die in deze sector willen werken? En zijn deze medewerkers goed opgeleid om aan de veranderende vragen en eisen te voldoen? Om die vragen te beantwoorden sloegen de vijf grootste zorgaanbieders in de regio én het ROC ter AA in 2012 de handen al ineen. Dat samenwerkingsverband, de Zorg Academie Helmond en de Peel, wordt nu uitgebreid en geïntensiveerd. Naast de toevoeging van Fontys Hogescholen, wordt ook de doelstelling van het samenwerkingsverband verbreed. Én er is een nieuwe naam: Zorgcampus de Peel. De bestuurders ondertekenden 27 juni 2016 het convenant Zorgcampus de Peel 2020.

Goede zorg in de regio, verleend door goed opgeleide mensen die klaar zijn om in te spelen op de vragen van patiënten, cliënten én zorgorganisaties, nu en in de toekomst. Dat is in het kort het doel van Zorgcampus de Peel.

Al in 2012 startten Savant Zorg, Elkerliek ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, de Zorgboog, ORO en ROC ter AA (MBO) hun samenwerking. Gezamenlijk bedienen de zorgorganisaties jaarlijks ruim 40.000 patiënten/ cliënten. Gezamenlijk staan zij ook voor ruim 10.000 arbeidsplaatsen in de regio en een jaaromzet van ruim 550 miljoen euro. De partners onderkennen het belang van het behouden en het vinden van goede en gemotiveerde medewerkers voor de zorgsector in de regio. Ook realiseren ze zich dat dat de eisen die de samenleving aan deze beroepsgroep stelt, veranderd zijn en nog verder zullen veranderen. Door intensief met elkaar samen te werken zorgen de partners ervoor dat de inhoud van de opleidingen beter aansluit op de huidige en toekomstige vragen vanuit de zorg.

In Zorgcampus de Peel zijn nu, naast opleidingsvraagstukken, ook onderzoek, ontwikkeling en innovatie belangrijke speerpunten. Zo wordt de samenwerking met het bedrijfsleven en met de lokale overheden verstevigd. Verwacht wordt dat een actieve samenwerking kan leiden tot innovatieve antwoorden op vraagstukken, bijvoorbeeld rond de thema’s techniek, logistiek, telecom en ICT. Met gemeenten wil Zorgcampus de Peel werken aan een effectieve en efficiënte organisatie van lokale zorgtaken.

PEEL DUURZAAM GEZOND

Zorgcampus de Peel maakt deel uit van Peel Duurzaam Gezond. Binnen dit platform maken zorg- en welzijnsorganisaties in de Peelregio zich samen sterk om te komen tot een regionale aanpak van zorg en welzijn in de Peel. Het doel is een goed leven voor alle inwoners. De ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn moeten zij ervaren als een geoliede machine die invoegt op hun leven.
 

Deze pagina is een onderdeel van: