Nieuws

Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd

30 september 2021

De tweede meting (april-mei 2021) liet zien dat naasten wier familieleden met een verstandelijke beperking thuis wonen het zwaar hebben. Zij wensen extra opvang, ook op langere termijn. Naasten met zelfstandig wonende familieleden bleken het beter te redden. Zij vinden het bieden van zorg aan hun familielid over het algemeen minder zwaar dan de naasten met thuiswonende familieleden. Wel vindt bijna 30% van hen dat het welbevinden van hun familielid sinds corona is verminderd. Voor de laatste meting (najaar 2021) en voor het Panel Samen leven zoek het Nivel nieuwe deelnemers.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Achtergrond

Juni 2020 heeft het Nivel met subsidie van het ministerie van VWS in een pilotmeting de gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Vanaf worden vanaf najaar 2020 binnen het ZonMw-Covid19 programma binnen het vervolgproject ‘Zorgen en zwaaien' drie volgende metingen gedaan. Doel is het formuleren van beleidsimplicaties om naasten te ondersteunen. De bevindingen willen stakeholders ondersteunen om aanpassingen te doen om aan de veranderde situatie en behoeften van naasten tegemoet te komen. De resultaten van deze metingen vindt u hier.

Deelnemende naasten gezocht

Voor de laatste meting van 'zorgen en zwaaien', en ook voor het Panel Samen Leven, zoekt het Nivel naasten om een vragenlijst in te vullen en/of deel te nemen aan een interview. Voor meer informatie zie de flyer. Aanmelden is mogelijk tot 31 oktober 2021.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: