Nieuws

Zorginstituut publiceert handreiking hulpmiddelen Wlz

07 december 2020

Het zorginstituut heeft een handreiking gemaakt over hulpmiddelen voor mensen in de Wlz. Hiermee wil ze meer duidelijkheid geven over of en zo ja wanneer Wlz gerechtigde cliënten in aanmerking komen voor een bepaald hulpmiddel. De hulpmiddelenzorg voor deze cliënten is complex geregeld. Of de cliënt het hulpmiddel vanuit de Wlz ontvangt, is afhankelijk van het soort hulpmiddel en van de wijze waarop de cliënt het geïndiceerde zorgprofiel verzilvert.

zorginstituut nederland

Hulpmiddelenzorg complex georganiseerd

De hulpmiddelenzorg voor mensen met een Wlz-indicatie is complex geregeld. Hoe het wordt vergoed, is afhankelijk van het soort hulpmiddel, maar ook van de leveringsvorm en de afspraken die zijn gemaakt. Wlz-cliënten kunnen niet altijd aanspraak maken op hulpmiddelen ten laste van de Wlz. Soms worden hulpmiddelen vergoed vanuit de Zvw of de Wmo. Voor cliënten die verblijven in een Wlz-instelling is de verstrekking van hulpmiddelen anders geregeld dan voor Wlz-cliënten die hun zorg thuis ontvangen via een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb). Als er sprake is van verblijf in een instelling, is er voor de aanspraak op hulpmiddelen verschil tussen cliënten die wel en cliënten die geen Wlz-behandeling ontvangen van de instelling. 

De wijze waarop de hulpmiddelenzorg aan cliënten met een Wlz-indicatie is geregeld, is niet alleen de uitkomst van doelbewuste beleidskeuzes, maar is ook sterk historisch bepaald. Voor degenen die moeten beoordelen of een Wlz-gerechtigde cliënt voor een bepaald hulpmiddel in aanmerking komt en ten laste van welk domein, is de regelgeving niet altijd duidelijk. Met deze handreiking wil het Zorginstituut hen een instrument bieden ter ondersteuning van deze beoordeling.

 

Deze pagina is een onderdeel van: