Nieuws

Zorgovereenkomsten PGB vereenvoudigd

08 november 2018

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft nieuwe zorgovereenkomsten gemaakt die inmiddels online staan. Tot 1 januari 2019 mogen ook de oude versies nog gebruikt worden, daarna zijn deze nieuwe varianten verplicht. 

De SVB heeft de zorgovereenkomsten versimpeld en korter gemaakt. Hierdoor is het invullen eenvoudiger geworden en kost het minder tijd. Via het online PGB-klantenpanel hebben budgethouders en vertegenwoordigers met de SVB meegedacht om deze vereenvoudiging tot stand te brengen.

Belangrijkste wijzigingen: de zorgovereenkomsten zijn uitgesplitst naar zorgwet. Verder hoeft de budgethouder de gegevens van de vertegenwoordiger niet meer op elke overeenkomst in te vullen. En als de budgethouder gebruik wil maken van de salarisadministratie van de SVB, kan hij dat voortaan direct op de overeenkomst aangeven.

Omdat PGB primair een ‘instrument’ is in handen van cliënten (budgethouders), is de informatie over deze wijziging vooral via Per Saldo en via de SVB te volgen. De VGN informeert haar leden omdat meerdere instellingen zorg verlenen aan PGB-houders. 

Voor verdere informatie: Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl) of Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: