Nieuws

Zorgprogramma GZSP ontwikkeld

19 januari 2024

Op basis van het in oktober gepubliceerde informatiedocument Inzicht in de GZSP is nu een zorgprogramma GZSP ontwikkeld. Het zorgprogramma beschrijft de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jonge vrouw in rolstoel met begeleidster

Diagnostiek en behandeling

Het zorgprogramma is geschreven in samenwerking met zorgaanbieders, beroepsorganisaties NVAVG, NIP en NVO en zorgverzekeraars.

Het zorgprogramma beschrijft de verschillende onderdelen van de diagnostiek en behandeling bij GZSP en de daarbij betrokken zorgprofessionals. Daarnaast wordt aandacht besteed aan borging van randvoorwaarden en kwaliteit.

Zorgverzekeraars

Afhankelijk van de tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar gemaakte contractafspraken, kan de zorgverzekeraar in de loop van 2024 om aanlevering van een zorgprogramma vragen. Zorgaanbieders kunnen het zorgprogramma als basis gebruiken voor het ontwikkelen van hun eigen zorgprogramma.

Ontwikkeldocument

Het zorgprogramma is een ontwikkeldocument. Op basis van nieuwe inzichten, onderzoeken en opgedane ervaring kan het zorgprogramma worden aangevuld, bijvoorbeeld met evidence based onderbouwing van de geboden zorg. 

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: