Nieuws

Zorgsector presenteert plan verduurzaming vastgoed

18 november 2019

Een groep Nederlandse ziekenhuizen heeft plannen gepresenteerd voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Ze zijn terug te vinden in de nieuwe Bouwkostennota 2020 voor de zorgbouw. De nota bevat ook inbreng van de care. De noodzaak tot flexibilisering en verbouwing wordt daar nog sterker gevoeld, door het gewijzigde zorgbeleid van de overheid.

Bescherming vastgoed

De ziekenhuizen lieten zien hoe zij binnenkort voldoen aan de scherpe eisen van BREEAM en Milieuthermometer van de Zorg. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn zonnepanelen, stadsverwarming, warmte- en koude bodemopslag, scheiding van afval, LED-verlichting, smart building en extra daglicht. Eén ziekenhuis gaat zelfs over tot plaatsing van een groene extra voorzetgevel.

Voor zorginstellingen geldt dat zij in het klimaatakkoord en de Green Deal Zorg harde verplichtingen voor duurzaamheid zijn aangegaan. Deze klimaatdoelstellingen richten zich op CO2-reductie, energietransitie, circulariteit, schoon water en gezonde leefomgeving. Over deze gecompliceerde transitie heeft de VGN het openingsartikel van de nota geschreven. Daarin worden ook specifieke knelpunten inclusief bekostigingsproblemen behandeld en suggesties voor oplossingen gedaan.

De nieuwe Bouwkostennota 2020 bevat actuele kengetallen en benchmarks van eerdere bouwkostennota’s. De kengetallen laten een prijsstijging zien van 6% voor de cure en 7½% voor de care.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: