Artikelen door Johan van Ruijven

 1. Op de drempel van het overgangsjaar 2020 voerde de VGN voor de Wet zorg en dwang (Wzd) nog overleg met VWS over hoe deze nieuwe wet voor haar leden uitvoerbaar blijft. Tijdens dit overleg toonde de minister zich bereid ruimte te maken om de administratieve lasten structureel te verlagen, zolang dat niet ten koste gaat van de rechtsbescherming. Het leidde echter nog niet tot concrete toezeggingen. De VGN kiest dus voorlopig voor een eigen werkwijze.

  Zorg en dwang 2
 2. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met een verkennend onderzoek vastgesteld hoe zorgkantoren kwaliteitszorg bij de inkoop van zorg invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De NZa is positief over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat door de zorgkantoren wordt gezien als belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector op een hoger plan te brengen. Ook de IGJ beoordeelt de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector positief.

  Complimenten
 3. Een groep Nederlandse ziekenhuizen heeft plannen gepresenteerd voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Ze zijn terug te vinden in de nieuwe Bouwkostennota 2020 voor de zorgbouw. De nota bevat ook inbreng van de care. De noodzaak tot flexibilisering en verbouwing wordt daar nog sterker gevoeld, door het gewijzigde zorgbeleid van de overheid.

  Bescherming vastgoed
 4. Ik ben verwant. Aan heel veel andere verwanten. Waar ik niet veel contact mee heb, maar ik zie ze wel. Als ik bijvoorbeeld in het verpleeghuis ben, waar mijn moeder verblijft. De meeste verwanten die ik daar zie, kwijten zich geruisloos van hun taak. Soms kijken we elkaar aan, in een soort verwantschap. Altijd komt daar een gelaten glimlach bij vrij. Lotgenoten die elkaar een hart onder de riem steken. Hé, je staat er niet alleen voor!

 5. De CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 kan worden uitgevoerd, nu de achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft vandaag ingestemd met de CAO. De achterbannen van de werknemersorganisaties hebben al eerder ingestemd met de CAO.

  CAO akkoord
 6. Waarom zien en horen we zo weinig mensen met een beperking op de Nederlandse televisie en radio? En wanneer worden zij eens uitgenodigd in een programma om over iets anders dan hun handicap te praten? Zelden. Er zijn zoveel interessante mensen die méér zijn dan hun handicap. Daarom wil Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink met zijn ‘Koffer van Rick’ aandacht vragen voor mensen met een bijzonder talent en toevallig ook nog een beperking.

  Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink met kofferte
 7. Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II over functiedifferentiatie van verpleegkundigen intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is.

  Verpleegkundige in de GHZ