Artikelen door Johan van Ruijven

 1. De aanbieders van gehandicaptenzorg worden dit jaar geconfronteerd met een kostenstijging die is opgelopen tot bijna acht procent. Dit heeft te maken met een veel duurdere inkoop, maar ook met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze twee factoren versterken elkaar. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat VGN en Intrakoop verrichtten onder de VGN-leden. De zorgaanbieders proberen de kostenstijgingen te beheersen zonder cliënten hieronder te laten lijden. Ondanks deze inspanningen is de verwachting dat het aantal gehandicaptenzorgorganisaties dat dit jaar in de rode cijfers eindigt bijna verdubbelt.

 2. Het eerste exemplaar van het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is op 29 september overhandigd aan de directeur Langdurige zorg van VWS, Theo van Uum en aan Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

  • Goede kwaliteit
 3. ‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli boden ze voor het eerst schouder aan schouder Tweede Kamerleden een pamflet aan dat vraagt geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap.

  • Aantrekkelijk werk
 4. Tim Holierhoek, zelfstandig wonend met een lvb in Rotterdam, was de eerste die boos reageerde op een provocatief opiniestuk in de Volkskrant. Dat ging over de vermeende mislukking van de integratie van mensen met een beperking in woonwijken. 'De schrijver van dit stuk leeft in een andere wereld dan ik. Ik sta juist middenin het leven en krijg alle kansen. Die laat ik me niet afpakken.'

  • Meedoen in de samenleving
 5. VGN-directeur Frank Bluiminck neemt na 6,5 jaar afscheid van de VGN. Twee weken voordat hij zich meldt bij de MBO Raad, voert hij nog één keer het woord in een nieuwe aflevering van De StellingCast, podcast van de VGN. Waar kijkt hij met trots op terug en wat is nog niet af? Naarmate het gesprek vordert, werpt hij zijn natuurlijke bescheidenheid af. ‘Door de traagheid in Den Haag komt onze zorgplicht onnodig onder druk te staan.’

  • Visie 2030
 6. Frank Bluiminck treedt op 1 juli aan als directeur van de MBO Raad. Bluiminck (54) was ruim 6 jaar directeur van de VGN. “Ik werk nog altijd met veel plezier en ambitie in de gehandicaptenzorg, maar ik herkende me ook heel sterk in de maatschappelijke opdracht van het MBO en wilde deze kans met beide handen aangrijpen.”

  • Goed bestuur
 7. In de afgelopen maanden werkten zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals hard door aan een eigen agenda ter verbetering van het jeugdhulpstelsel. Ze stelden een inhoudelijke agenda op, die dient als uitnodiging aan het Rijk en de gemeente. Die staan na een aangekondigde bezuiniging in een bestuurlijke patstelling. De ‘driehoek’ wil met haar actieagenda een doorstart van de transformatie van de jeugdhulp voor elkaar krijgen.

  • Jeugd
 8. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft de officiële start gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een beperking. ‘Ik ben vandaag bewust naar het Westland gekomen om te leren', zei minister Helder op Het Westerhonk, een woonzorgpark van 's Heeren Loo. ‘Deze start past bij mijn ambitie om het afgeronde programma Volwaardig Leven nu concreet te gaan invullen. We moeten dit potentieel pakken, want de urgentie op de arbeidsmarkt is groot.’

  • Meedoen in de samenleving