Artikelen door Johan van Ruijven

 1. Het overleg dat de Cao-partijen op 30 mei opnieuw met elkaar hebben gevoerd over extra loonontwikkeling voor medewerkers in de gehandicaptenzorg leidde niet tot resultaat. Na een dag te hebben onderhandeld, besloten de partijen om de uitkomst aan hun achterban voor te leggen. Eind juni informeren ze elkaar over de uitkomst van deze raadpleging.

  • Aantrekkelijk werk
 2. Meer mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen moeten langer op de juiste hulp wachten, schrijft het Algemeen Dagblad. Deze complexe zorg is zo zwaar en duur, dat meer gehandicaptenorganisaties stoppen met het aannemen van nieuwe cliënten. In het artikel reageert VGN-directeur Theo van Uum op de situatie en (het gebrek aan) oplossingen, net als de zorgbestuurders van Sherpa, Middin en Cordaan.

  • Passende financiering
 3. VGN-directeur Theo van Uum roept in Zorgvisie de politiek op om in actie te komen. Gebeurt dit niet dan dreigt de afbouw van de complexe gehandicaptenzorg.

  • Passende financiering
 4. Berichtgeving in verschillende media over de hoogoplopende kosten voor VG7 zorg en de bijbehorende arbeidsmarktproblematiek was voor de VGN aanleiding om te reageren op vragen van de pers over deze al lang sluimerende kwestie in de gehandicaptenzorg. Na een bericht van het ANP reageerden verschillende media met eigen duiding. Hieronder de wijze waarop nu.nl reageerde.

  • Goed bestuur
  • Goede kwaliteit
 5. De gehandicaptenzorg heeft genoeg veerkracht om de huidige economische druk aan te kunnen. Deze stelling staat centraal tijdens een gesprek in De StellingCast, de podcast van de VGN, met twee ervaren zorgbestuurders, Ronald Helder en Jan Fidder. Samen bespreken zij het zware weer dat boven de sector hangt, en ze laten weten of ze ook lichtpuntjes zien.

  • Administratieve lasten en verantwoording
  • Goed bestuur
  • Goede kwaliteit
  • Passende financiering
  • Visie 2030
  • Wet- en regelgeving
 6. De aanbieders van gehandicaptenzorg worden dit jaar geconfronteerd met een kostenstijging die is opgelopen tot bijna acht procent. Dit heeft te maken met een veel duurdere inkoop, maar ook met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze twee factoren versterken elkaar. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat VGN en Intrakoop verrichtten onder de VGN-leden. De zorgaanbieders proberen de kostenstijgingen te beheersen zonder cliënten hieronder te laten lijden. Ondanks deze inspanningen is de verwachting dat het aantal gehandicaptenzorgorganisaties dat dit jaar in de rode cijfers eindigt bijna verdubbelt.

 7. Het eerste exemplaar van het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is op 29 september overhandigd aan de directeur Langdurige zorg van VWS, Theo van Uum en aan Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

  • Goede kwaliteit
 8. ‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli boden ze voor het eerst schouder aan schouder Tweede Kamerleden een pamflet aan dat vraagt geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap.

  • Aantrekkelijk werk