Artikelen door Johan van Ruijven

 1. Nadat ’s Heeren Loo in 2018 zorgaanbieder Arduin had overgenomen, is er in de praktijk van de gehandicaptenzorg in het Zeeuwse veel veranderd. Over de veranderingen die de nieuwe eigenaar heeft ingezet en wat daar inmiddels de resultaten van zijn, maakte het radio1 programma Smaakmakers een serie van vijf minireportages, waarin vooral medewerkers, verwanten en cliënten aan het woord komen.

  • Vastgoed en wonen naar wens
 2. In een brief aan informateur Hamer heeft de VGN kenbaar gemaakt welke urgente thema’s thuishoren in het komende regeerakkoord. De informateur zal op 6 juni verslag uitbrengen en de VGN heeft daarom juist nu in het bijzonder aandacht gevraagd voor drie onderwerpen: de inclusieve samenleving, de positie van medewerkers in de gehandicaptenzorg en de inzet voor modern en aantrekkelijk werkgeverschap.

 3. De film ‘Ada’, over een erotische dienstverlener die fysieke liefde geeft aan mensen met een beperking, ging op 25 mei in Leeuwarden in première. De eerste vertoning was meteen de aftrap van een ‘impactweek’ waarin de film vijf dagen lang voorafgaat aan een talkshow waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt gepraat over het thema. De eerste talkshow, met een rol voor de VGN, was veelbelovend…

  • Meedoen in de samenleving
  • Visie 2030
 4. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is gestart met de tweede verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, die gemeenten moet stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Daarmee zet de VNG het werk van de VGN voort, die de eerste verkiezing in 2017 initieerde. De aanpak is flink vernieuwd. Zo doen alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing en kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op www.meesttoegankelijkegemeente.nl.

  • Meedoen in de samenleving
 5. Om de zorg te verduurzamen, is een forse investering nodig. TNO berekende in opdracht van de zorgsector dat het om een bedrag gaat van jaarlijks € 167 miljoen voor de ziekenhuizen en nog eens € 167 miljoen voor de langdurige zorg. Het gaat om extra kosten, bovenop de investeringen die de zorgsector nu al maakt voor verduurzaming. Het geld is nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent terug te brengen.

  • Duurzaamheid
 6. Oplossingen voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te keren, zal de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen verder onder druk komen te staan”, zo schrijven de jeugdbranches. De maatregelen van een nieuw te vormen kabinet moeten op korte termijn hun effect laten zien om de decentralisatie van de jeugdzorg ten positieve te keren.

  • Jeugd