Artikelen door Rianne Wouters-van Wijngaarden

 1. In de maand december van 2020 kunnen medewerkers conform de afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg aanspraak maken op een eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering. In dit artikel worden de regels omtrent beide uitkeringen voor u op een rij gezet.

  • Aantrekkelijk werk
 2. Per 1 juli 2020 kunnen partners die in loondienst werken maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen.

  • Aantrekkelijk werk
 3. Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

  • Aantrekkelijk werk
 4. De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of een werkgever verplicht is mee te werken aan het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, zodat die werknemer een transitievergoeding kan ontvangen. De Hoge Raad bepaalt dat werkgevers in de regel arbeidsovereenkomsten na twee jaar ziekte niet slapend mogen houden. Zij moeten daarom op verzoek van de werknemer meewerken aan het einde van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke transitievergoeding betalen. Dit kan alleen anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Een uitgebreide toelichting leest u hieronder.

  • Aantrekkelijk werk
 5. De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vrijwel alle onderdelen van deze wet treden per 1 januari 2020 in werking. Met deze wet wil het kabinet een betere balans creëren tussen de zekerheid en flexibiliteit die past bij deze tijd.

  • Aantrekkelijk werk
 6. Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning. Om te voorkomen dat u te laat bent met het aanvragen van eHerkenning, raden wij u aan om de aanvraag ruim op tijd te doen.

  • Aantrekkelijk werk
  • Digitaal onbeperkt
 7. Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). n de voortgangsbrief die ze onlangs naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.

  • Meedoen in de samenleving
 8. De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dat is de wet die onder meer de transitievergoeding verlaagt, maar hier tegelijk recht op geeft vanaf de eerste dag van het dienstverband. De wet die de cumulatiegrond bij ontslag introduceert, maar wel tegen een maximaal 50% hogere transitievergoeding. De wet die de payroller recht geeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener. En de wet die het oproepcontract aan banden legt en door premiedifferentiatie flexcontracten 5 procentpunt duurder maakt dan vaste contracten. 

  • Aantrekkelijk werk