Artikelen door Sjors de Ruiter

 1. De VGN start in maart met een vierde oplossingenlab, Lab 2030. Dit keer gaan zorgorganisaties aan de slag met het thema dagbesteding: weg met traditionele dagbesteding en op naar vernieuwende activiteiten voor mensen met een intensieve zorg- en/of begeleidingsvraag . Bedoeld om mensen met een intensieve zorgvraag een plek in de samenleving te bieden. Dit lab past ook heel goed bij kanslijn 1 van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Wil je meedoen? Meld je aan.

  • Langdurige zorg
  • Meedoen in de samenleving
  • Visie 2030
 2. Het experimenteertraject van het Lab 2030 Kansen creëren in de buurt is gestart. In dit traject werken tien teams van verschillende zorgorganisaties aan hun idee om meer verbinding te maken tussen de buurt en mensen met een beperking. Om zo elkaars talenten te benutten en te werken aan een betekenisvol leven voor iedereen.

  • Meedoen in de samenleving
  • Visie 2030
 3. Kan de VGN haar ambities uit de visie 2030 realiseren zonder de stem van jongeren? Eigenlijk niet! Daarom werkt de VGN sinds kort samen met Jongerenambassadeurs. We zoeken nu jongeren voor het eerste gezamenlijke project: Lab 2030! Help je mee?

  • Meedoen in de samenleving
 4. Een ‘betekenisvol leven’ en op eigen wijze ‘meedoen’ in de samenleving, ongeacht beperking, staan centraal in de Visie 2030. Meedoen aan de samenleving betekent meedoen in de buurt waar mensen wonen. Meedoen gaat over het stimuleren van ontmoeting en sociale contacten en het tegengaan van eenzaamheid en uitsluiting. Maar hoe organiseer je (structurele) verbinding met de buurt, op een manier die past bij de mensen die worden ondersteund door jou en/of je collega’s? Hoe kun je van betekenis zijn voor de buurt en hoe kan de buurt van betekenis zijn voor jouw locatie? En welke voordelen kan verbinding met de buurt nog meer opleveren (zoals de inzet van informele zorg)? En hoe neem je collega’s mee in een meer buurtgerichte manier van werken?

  • Visie 2030
 5. VGN-medewerker Sjors de Ruiter maakte zijn eerste werkbezoek in de gehandicaptenzorg op een bijzondere locatie binnen het koninkrijk: bij de SGR, de enige zorgaanbieder op Curaçao. De vrienden met wie hij op vakantie was nam hij ook mee. ‘Ik zag hun terughoudendheid en verlegenheid.’

  • Visie 2030