Standpunten Vereniging Gehandicaptenzorg nederland lopende mensen

Lees hieronder meer over de standpunten van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Minder systeemdwang, meer maatwerk

Schotten tussen wetten zorgen er nog te vaak voor dat mensen met een beperking niet de meest passende ondersteuning krijgen. Vooral als mensen hulpvragen hebben die meerdere levensdomeinen en daarmee ook verschillende wetten raken.  De VGN pleit voor minder systeemdwang en meer maatwerk. Ook ‘over wetten heen’. Lees verder

Persoonsvolgende bekostiging

Mensen met een beperking moeten zorg en ondersteuning kunnen krijgen bij de organisatie van hun eerste keuze. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. De VGN pleit voor persoonsvolgende bekostiging. Het zorgkantoor betaalt de zorgaan-
bieder dan voor elke cliënt die voor hem kiest. De cliënt kan daardoor ook makkelijker wisselen van zorgaanbieder op het moment dat de zorg niet meer past bij zijn vraag. Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten meer ruimte krijgen om zelf te beslissen hoe ze hun werk organiseren. Het is daarom niet logisch om alles vast te leggen in de CAO. We willen medewerkers meer zeggenschap geven over bijvoorbeeld hun arbeidsvoorwaarden. Lees verder

Forensische zorg en een licht verstandelijke beperking

De VGN vindt dat mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtketen specifieke aandacht nodig hebben. Met de juiste behandeling en begeleiding tijdens hun verblijf in de strafrechtketen wordt de kans op recidive kleiner. Ook moet er in de waarheidsvinding rekening worden gehouden met het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking sociale informatie minder goed verwerken. Lees verder