Thema

Visie 2030

In samenwerking met een groot aantal VGN-leden, mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en maatschappelijke partners ontwikkelde de VGN een visietraject. Het hart, de droom, van die visie is dat Nederland in 2030 een samenleving heeft waarin gewoon meedoen centraal staat.

Tijdlijn

18 mei 2021

  • Een nieuwe editie van Markant, het tijdschrift voor de gehandicaptenzorg, is deze week verschenen. In het magazine besteden we aandacht aan innovatieve dagbesteding bij Philadelphia, aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een auditief-communicatieve beperking, aan waardegedreven zorg en bezochten we een groep twintigers met een ernstige verstandelijke beperking die muziektherapie krijgt.