Thema's

 • Coronavirus

  Het coronavirus heeft een grote impact op de gehandicaptenzorg. Het begrip afstand bestaat hier niet, laat staan anderhalve meter. Hoe gaan zorgorganisaties hiermee om?

 • Wet- en regelgeving

  Goede gehandicaptenzorg vereist duidelijke wetgeving. En die blijft altijd in ontwikkeling.

 • Goede kwaliteit

  Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen mensen met een beperking en hun begeleiders. Wat kan beter?

 • Aantrekkelijk werk

  Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

 • Digitaal onbeperkt

  Door succesvol en veilig digitaal samen te werken en gegevens uit te wisselen, stijgt de kwaliteit van zorg.

 • Gezondheid

  Mensen met een beperking hebben recht op een gezond leven. Hoe werken we aan leefstijl en toegankelijke en goede zorg?

 • Kennis en onderzoek

  Kennis en onderzoek zijn noodzakelijk om de gehandicaptenzorg te blijven verbeteren en te verrijken.

 • Passende financiering

  Ondersteuning van mensen met een beperking moet op de juiste manier worden gefinancierd. Hoe doen we dat?

 • Langdurige zorg

  Zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of zorg.

 • Gerichte opleiding

  Om te werken in de gehandicaptenzorg ontwikkel je competenties en ben je bij met innovaties.

 • Administratieve lasten en verantwoording

  Hoe kunnen we de administratieve lasten en verantwoording binnen zorgorganisaties op een verantwoorde manier beperken? Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen organisaties tegenaan?

 • Jeugd

  Het aanbod van zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking is heel divers. Wat gebeurt er op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en zorg voor jeugd?

 • Duurzaamheid

  De gehandicaptenzorg wil haar verantwoordelijkheid nemen in duurzaamheid en volgt hierin de Kabinetsdoelstellingen. Welke kansen zijn er binnen de sector?

 • Veiligheid voorop

  De veiligheid van mensen met een beperking en die van hun begeleiders zijn allebei belangrijk.

 • Goed bestuur

  Zorgaanbieders zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg. Goed bestuur, samenwerking en toezicht zijn daar belangrijke voorwaarden voor.

 • Maatschappelijke ondersteuning

  Hoe kunnen zorgprofessionals en zorgorganisaties een bijdrage leveren aan maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking?