Achtergrond

‘De kennisbundels sluiten goed aan bij het onderwijs’

27 maart 2019

‘Het mooie van de gehandicaptenzorg is dat deze zo gedifferentieerd is’, zegt Nicolet Schoonderwoerd, docent Welzijn aan het Dulon College in Ede. ‘Onze profielen van de opleiding Maatschappelijke Zorg weerspiegelen die diversiteit en de kennisbundels sluiten daar mooi bij aan.’

witte puzzel op blauwe achtergrond mist een stukje

Het Dulon-college gebruikt alle kennisbundels die op het Kennisplein Gehandicaptensector zijn te vinden. Recent kwamen daar vier nieuwe bundels bij: over niet-aangeboren hersenletsel (NAH); ouderen met een verstandelijke beperking; licht verstandelijke beperking; en ernstige meervoudige beperkingen. De VGN, Vilans en BDM Advies ontwikkelden deze nieuwe kennisbundels. Opleidingen in het MBO en HBO, zorg- en belangenorganisaties én inhoudsexperts werkten hieraan mee. Het Dulon-college was daar één van.
‘De Kennisbundels sluiten goed aan op de manier waarop ons onderwijs georganiseerd is’, vervolgt Schoonderwoerd. ‘We hebben ervoor gekozen om de studenten een eigen onderwijsprogramma te laten maken. Ze moeten natuurlijk wel kunnen aantonen dat ze gewerkt hebben aan hun leervragen en leerdoelen en hoe ze dat gedaan hebben. Dat kan zijn bijvoorbeeld door de kennisbundels door te nemen, op werkbezoek te gaan bij een orthopedagoog of een documentaire te bekijken. Het is geen vorm van huiswerk, want alles doen ze onder begeleiding van een deskundige.’
Iedere MBO-opleiding begint met een basisdeel dat voor iedereen gelijk is. Na het basisdeel wordt een profiel gekozen, bijvoorbeeld ‘begeleider gehandicaptenzorg’. Binnen het profieldeel zijn de keuzedelen een verdere verdieping van kennis. Die kunnen gaan over álle onderwerpen van de kennisbundels, zoals NAH, LVB, EMB. ‘Dat geeft de mogelijkheid om je te verdiepen in het thema waarin je op dat moment geïnteresseerd bent’, aldus Schoonderwoerd.
‘De Kennisbundels zijn daarbij een betrouwbare bron’, vervolgt ze, ‘ze zijn toegankelijk opgezet en de studenten vinden het prettig om mee te werken. In eerste instantie waren ze geschreven voor de docenten. Maar wij hebben aangegeven: schrijf ze ook voor studenten. Dat hebben ze gedaan. Daardoor zijn ze nu zelfstandig door iedereen te gebruiken.’
De Kennisbundels maken deel uit van de kwaliteitsagenda van minister Hugo de Jonge. Een van de doelen daarvan is ‘beter toegeruste en betrokken professionals’. De kennisbundels zijn daarom niet alleen geschikt voor in het onderwijs, ze kunnen ook gebruikt worden voor bij- of nascholingen voor mensen die al werkzaam zijn in de sector. Iedereen mag de Kennisbundels gratis gebruiken, want ze zijn ontwikkeld met publiek geld. Je mag ermee kopiëren, knippen en plakken, mét bronvermelding.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Illustratie: Annet Scholten

Deze pagina is een onderdeel van: