Nieuws

Kennisbundels voor (toekomstig) professionals in de Gehandicaptenzorg

29 maart 2018

Voor (toekomstige) professionals in de gehandicaptenzorg staan sinds kort kennisbundels met actuele kennis en leermiddelen online. In een pilot ontwikkelen VGN, Vilans en BDM Advies vier kennisbundels, waarvan de eerste twee nu beschikbaar zijn.

De kennisbundels ‘Niet-Aangeboren-hersenletsel (NAH)’ en ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’ staan online. De pilots voor de kennisbundels Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Licht Verstandelijke Beperking (LVB) starten in mei 2018. Experts vanuit hbo, mbo, werkveld en cliëntenorganisaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kennisbundels. Zij denken mee over de vorm en inhoud en testen via de pilot het gebruik van de kennisbundels.

Wat houdt de pilot in
De ontwikkelaars roepen op om ervaringen over het gebruik van de kennisbundels te delen. Devie Rusch, projectleider VGN: ‘Bekijk de kennisbundels, laat je inspireren en doe mee. We horen graag wat de ervaringen zijn van docenten, trainers en curriculumontwikkelaars. Deelname aan de pilot is heel laagdrempelig: je doet mee door één of meerdere onderdelen van een kennisbundel te gebruiken en je ervaringen met ons te delen. We hopen dat veel mensen meedoen en ons van input voorzien voor de definitieve versies die in september 2018 klaar zijn. Tijdens de pilot kunnen deelnemers bij ons terecht met al hun vragen. Wij denken graag mee!’

Bijeenkomsten
In juni en november 2018 worden bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers aan de pilots. Er is dan volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en feedback te geven. Deelnemers aan de pilot kunnen ook feedback geven via een online vragenlijst. Invullen duurt 5 tot 10 minuten. Deze vragenlijst staat in de online kennisbundels. 

Kennisbundels
De kennis die nodig is om goede zorg en ondersteuning te bieden aan de genoemde specifieke doelgroepen is in kaart gebracht en gebundeld in kennisbundels. Ze zijn bedoeld voor het onderwijs en voor bij- en nascholingstrajecten. De kennisbundels bevatten actuele kennis, en leermiddelen en opdrachten die ingezet kunnen worden om (toekomstige) professionals in de gehandicaptenzorg goed op te leiden. De bundels zijn kosteloos beschikbaar.


Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg
De bundels worden ontwikkeld in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’. Daarin maken we ons sterk voor 1 missie: zorgen dat mensen met een beperking een fijn leven hebben. 11 organisaties vormen de Coalitie Kwaliteitsagenda en werken aan acties om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te verbeteren. Deze actie beoogt het beroepsonderwijs beter aan te laten sluiten op de beroepspraktijk in de gehandicaptenzorg. Kijk voor meer informatie bij de actie 'vier kennispakketten'.

Meedoen aan de pilot
Wil je meedoen aan de pilot? Neem contact op met: Atie Beverdam van BDM Advies via a.beverdam@bdmadvies.nl. Vilans, de VGN en BDM Advies bieden ondersteuning aan deelnemers van de pilot.

Deze pagina is een onderdeel van: