Nieuws

Kennisbundels Gehandicaptenzorg online beschikbaar

19 februari 2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en BDM Advies hebben vier kennisbundels ontwikkeld. Deze kennisbundels zijn online beschikbaar:
Niet aangeboren Hersenletsel
Ouderen met een Verstandelijke Beperking
Licht Verstandelijke Beperking
Ernstige Meervoudige Beperking
 

document

In totaal hebben 14 roc’s, 8 hbo’s, 15 zorgorganisaties en 5 belangenorganisaties meegewerkt aan het tot stand komen van de kennisbundels. Deze bevatten actuele kennis en opdrachten voor het initiële onderwijs en voor bij- en nascholing. Ze kunnen kosteloos en naar eigen inzicht worden ingezet. Ook voor toekomstige professionals is het belangrijk dat er actuele kennis, leermiddelen en opdrachten online staan. Daarom werd gestart met het ontwikkelen van kennisbundels rondom cliëntengroepen én verschillende thema's. Dit gebeurde vanuit de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg.

Feedback verzamelen

In pilots werkten experts vanuit het hbo, mbo, docenten, trainers en cliëntenorganisaties mee aan de ontwikkeling van de kennisbundels. Ze gaven feedback op één of meerdere onderdelen. Daarbij keken ze naar vorm, inhoud en gebruiksvriendelijkheid. De ontwikkelaars verzamelden ook feedback tijdens bijeenkomsten en via online vragenlijsten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kennisbundels kunt u contact opnemen met info@vgn.nl, i.redeker@vilans.nl en/of a.beverdam@bdmadvies.nl.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink