Achtergrond

Kennisbundels online

30 mei 2018

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Probleemgedrag is eigenlijk als koorts die aangeeft dat er iets mis is in je lijf. Je kunt het symptoom behandelen met paracetamol, maar als je de achterliggende oorzaak verwaarloost dan keert de koorts terug. Dat is ook het uitgangspunt van de kennisbundel Probleemgedrag op het Kennisplein Gehandicaptensector. Die is helemaal gericht op het aanpakken van de dieper liggende oorzaak van het gedrag.

De kennisbundel Probleemgedrag is onderdeel van een inmiddels indrukwekkende collectie kennisbundels. Bijna alle belangrijke onderwerpen zijn wel vertegenwoordigd: van ondersteuningsplannen en inclusie tot vrijheidsbeperking, gezondheid en dementie. De kennisbundels bevatten actuele informatie over de thema’s met bijbehorend lesmateriaal voor mbo en hbo.

De bundels verwijzen ook naar kennis die elders binnen de langdurige zorg wordt opgedaan. Een voorbeeld is de bundel over dementie. Deze bevat algemene informatie over ziektebeeld, behandeling en begeleiding. Ook dit is weer een rijke en veelomvattende collectie informatie, filmpjes, lesmateriaal en links.

Die rijkdom is misschien ook nog een zwak punt van de kennisbundels: je raakt er makkelijk de weg in kwijt. Goede navigatie en voorbereiding in het gebruik van dit materiaal is nodig. Je moet er even voor gaan zitten om het te goed te doorgronden.

De kennisbundels zijn een uitvloeisel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Ze maken deel uit van het onderdeel ‘onderwijs op maat’. Het achterliggende idee is dat er veel mensen nodig zijn in de langdurige zorg. Zij kunnen met deze kennisbundels snel hun kennisachterstand wegwerken. Ze zijn modulair opgebouwd, zodat je jezelf gericht kunt bijspijkeren en geen hele cursus hoeft door te werken. De modules zijn ook bruikbaar voor mensen die al werkzaam zijn in de sector.

Sommige kennisbundels zijn nieuw en bevinden zich nog in de pilotfase. Deze zijn al online beschikbaar, maar worden nog getest door gebruikers: medewerkers van zorgorganisaties, docenten en opleiders. Zoals de modules over niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) en ouderen met een verstandelijke beperking. Het testen gebeurt op twee manieren. De eerste is laagdrempelig via een online vragenlijst. Maar er zijn ook twee bijeenkomsten gepland in juni en november waarin de deelnemers aan de pilot hun ervaringen kunnen delen.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Illustratie: Annet Scholten

Deze pagina is een onderdeel van: