Oud en gelukkig

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

De vertrouwde meubels, ingelijste fotoportretjes, een plant die al jaren in de huiskamer staat. Neem ze vooral mee als mensen vanwege dementie moeten verhuizen naar een instelling. Dit is onderdeel van omgevingszorg, één van de kennisproducten van de leidraad Oud en gelukkig op het Kennisplein.

Mensen met dementie worden in toenemende mate afhankelijk van prikkels uit de omgeving. En aan die omgeving is heel  veel  te doen. Met het totaalconcept 'Omgevingszorg' kun je alle elementen ervan nalopen.

Dit is één van de 42 kennisproducten over het ondersteunen van ouderen met verstandelijke beperkingen die beschreven staan in de leidraad. Het zijn producten die door professionals worden aanbevolen aan anderen en die volop in gebruik zijn in de praktijk.

De leidraad gaat over de kwetsbaarheid van ouderen én de extra ondersteuning die ze nodig hebben. Toch ligt de nadruk op hun levensgeschiedenis, ervaringen en eigenheid. Die zijn waardevol, voor henzelf en voor de mensen om hen heen. Dat maakt wie ze zijn. De verhalen en ervaringen van ouderen worden niet altijd op waarde geschat. De boodschap van dit digitale hulpmiddel is om dit vooral wél te doen als basis voor goede ondersteuning. Deze visie is de leidraad áchter de leidraad.

Maar het is ook een leidraad in de letterlijke zin van het woord: het brengt je stap voor stap naar een bruikbaar kennisproduct. Daarbij kun je verschillende wegen bewandelen. Zo kun je de doelgroep als uitgangspunt nemen. Van de vitale oudere tot ouderen met ernstige lichamelijke of meervoudige beperkingen, moeilijk verstaanbaar gedrag of psychogeriatrische problemen, zoals dementie.

Of je gaat uit van het levensgebied waarvoor extra ondersteuning nodig is. Daarvoor worden de acht domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock gebruikt, zoals lichamelijk en emotioneel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en relaties. Zo rolt daar dan bijvoorbeeld de Omgevingszorg uit, als je gaat zoeken voor iemand met psychogeriatrische problemen van wie het emotioneel welbevinden te wensen overlaat.

Deze nieuwe tool op het Kennisplein helpt begeleiders en organisaties bij het maken, onderbouwen en toetsen van hun ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen en richt zich vooral op ouderen in woonvoorzieningen die daar begeleiding, verzorging of verpleging ontvangen.

Net als bij alle andere ondersteunende tools is draagvlak nodig voor het gebruik. Op het kennisplein staat daarom ook een aantal tips om dit voor elkaar te krijgen. Zoals leidinggevenden over de leidraad informeren, bespreken in een teamoverleg en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk te vinden is.

> KENNISPLEIN GEHANDICAPTENSECTOR.NL

Illustratie: Annet Scholten

Deze pagina is een onderdeel van