Achtergrond

Kennis over ouderen beter toegankelijk

31 mei 2016

Ze zijn nog niet bij iedereen in het vizier, maar dat moet wel gebeuren: ouderen met een verstandelijke beperking. Om dat voor elkaar te krijgen, begint het Kennisplein een speciaal programma, als onderdeel van ‘Gewoon bijzonder’.

kennisplein

Een toolbox senioren, ervaringen met dementietafels, e-learning over ouder worden en een spel over dementie. Op het gebied van ouder worden en verstandelijke beperking is al veel ontwikkeld. Maar het is versnipperd aanwezig. Zo zijn er veel verschillende richtlijnen en diagnose-instrumenten in omloop om tijdig achteruitgang of dementie vast te kunnen stellen. Voorbeelden daarvan zijn de  CAMDEX-DS en de Dementieschaal voor Down Syndroom (DSDS). Maar her en der zijn ook eigen ontwikkelde tests en vragenlijsten in gebruik, waarvan nog lang niet iedereen op de hoogte is, zelfs binnen de eigen organisatie.

Vragenlijst

Het project ‘Ouderen in het vizier’ heeft als doel al deze kennis over ouderdom bij elkaar te brengen op het Kennisplein. Hiermee wordt een interactief kennisdossier opgebouwd. Doel is dat professionals op de werkvloer de problematiek in het vizier krijgen èn hun kennis en vragen delen met elkaar. Daarna wordt een professionele leidraad samengesteld.
Het Kennisplein doet daarom een oproep aan iedereen die werkt met ouderen om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze is beschikbaar op het Kennisplein, maar zal ook via andere kanalen worden verspreid. Het doel daarvan is kennis te verzamelen die aanwezig is bij alle denkbare kennishouders: van professional tot familieleden en mantelzorgers. Op de vragenlijst kun je aangeven welke kennisproducten bij de organisatie aanwezig zijn. Dat kan van alles zijn, van artikel tot video en van methodiek tot app. En er staan vragen in over behoefte aan kennis en informatie.

Snackable

‘Ouderen in het vizier’ is een onderdeel van ‘Gewoon bijzonder’, het Nationaal Programma Gehandicapten. Dit loopt vanaf 2015 en heeft een budget van acht miljoen euro. Dat is niet alleen voor verbetering van de kennisinfrastructuur, maar ook voor onderzoeks- en ontwikkeltrajecten.
Een combinatie van ouderdom en verstandelijke beperking maakt extra kwetsbaar. Bij de meeste gedragsdeskundigen staan ouderen wel in het vizier, maar bij begeleiders is nog een wereld te winnen. Het is dan ook de bedoeling dat de verzamelde kennis zo wordt bewerkt dat hij snackable wordt voor iedereen. Dat betekent: informatie waarmee je meteen in de praktijk aan de slag kunt, zoals een toolbox of een checklist. En dat alles om niet alleen de ouderen in het vizier te krijgen, maar hen ook de goede ondersteuning te kunnen bieden.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht. 
> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Deze pagina is een onderdeel van: