Achtergrond

Samenwerken met verwanten

28 maart 2018

Nederland telt rond dertienduizend mensen met ernstige en meervoudige beperkingen (emb). Zij hebben levenslang zorg nodig van verwanten én professionele zorgverleners. Deze zorg is complex en kennisintensief.

Het project ‘EMB in het vizier’, onderdeel van Gewoon Bijzonder van het Nationaal Programma Gehandicapten gaat de versnipperde kennis over deze doelgroep bundelen en beschikbaar stellen. De eerste fase, een inventariserend onderzoek, is inmiddels afgerond. Fase twee begint nu. Op het Kennisplein Gehandicaptensector komt een leidraad en organisaties kunnen deelnemen aan leernetwerken.

Een van de vele aanbevelingen uit het inventariserende onderzoek is ‘het versterken van samenwerking tussen verwanten en professionals’. Grotere betrokkenheid van verwanten en meer uitwisseling van kennis en ervaring komt de ondersteuning ten goede.

Dat is ook het uitgangspunt van het project ‘EMB in het vizier’: kennis is ruim voorradig, maar deze wordt niet altijd optimaal gedeeld. In de uitvoering van het project wordt doorlopend gekeken naar de verbinding tussen professionals en verwanten. Hoe gaat dat in de praktijk en waar liggen kansen voor verbetering?

‘Als ouder sta je op afstand en op het moment dat er geknokt moet worden dan staat er niemand naast je’, zegt Co de Gooyer van het Nabij Netwerk. Dit netwerk zet zich in voor verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals. De Gooyer heeft zelf twee dochters met ernstige beperkingen en praat uit eigen ervaring. Hij is aanwezig bij de oogstbijeenkomst ‘EMB in het vizier’, waarin de resultaten van de inventarisatie worden gepresenteerd.

De Gooyer is blij met de aanbeveling om verwanten meer te betrekken. ‘Overdracht en vermeerdering van kennis komen tot stand als ouders betrokken worden bij de zorg. Dan kom je samen tot een goede aanpak.’ Hij ziet al te vaak dat de inrichting van de organisatie ervoor zorgt dat ouders op afstand komen te staan. Terwijl het ook voor begeleiders een impuls geeft aan het werk als zij meer met hen kunnen samenwerken. De Gooyer: ‘Als een begeleider van een ouder hoort: ik zie dat je van mijn kind houdt - dan heeft dat tien keer meer impact dan een compliment van je leidinggevende.’

Kennisplein Gehandicaptensector plaatst een aantal filmpjes over de kennisoverdracht tussen verwanten en professionals en hoe zij van elkaar kunnen leren. De filmpjes maken zichtbaar waar de uitdagingen liggen in de communicatie tussen verwanten en professionals, maar belichten ook het belang van goede kennisoverdracht. Met als doel de zorg en ondersteuning te verbeteren en de samenwerking te versterken.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Deze pagina is een onderdeel van: