Achtergrond

Kortsluiting in de hersenen

30 september 2018

Kleine epileptische aanvallen waren tot nu toe moeilijk te ontdekken in de hersenen. Onderzoeker Lei Wang, werkzaam bij Centrum voor Epilepsie woonzorg van Kempenhaeghe, is het nu wel gelukt deze aanvallen te herkennen op hersenfilmpjes die met een EEG gemaakt worden. Hij promoveerde hierop in juni aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Dit is een belangrijke ontdekking omdat het tijdig herkennen van kleine epileptische aanvallen kan voorkomen dat deze aanvallen erger worden en langer aanhouden. Dit geeft veel angst, onzekerheid en verwardheid bij patiënten. Het onderzoek door Lei Wang is nog maar een eerste stap. Nu wordt een brainchip ontwikkeld, met electroden die onder de huid worden aangebracht. Daarmee kunnen subtiele aanvallen 24 uur per dag worden gesignaleerd.

Epilepsie komt voor bij 22 procent van de mensen met een verstandelijke beperking. Dat is veel in vergelijking met 1 procent van de doorsnee bevolking. Deze aandoening kan aangeboren zijn of zich op latere leeftijd openbaren. De oorzaak is ‘kortsluiting’ in de hersenen. Epilepsie heeft verschillende uitingsvormen, afhankelijk van de plek in de hersenen waar de kortsluiting plaatsvindt. Hevige spiertrekkingen of buiten bewustzijn raken zijn de bekendste en meest heftige vormen, maar het kan ook subtieler, zoals een korte tijd afwezig zijn of vreemde dingen ruiken. De onvoorspelbaarheid van de aanvallen maakt dat deze aandoening grote invloed heeft op het dagelijks leven.

Op het Kennisplein vind je veel informatie over epilepsie. Natuurlijk kun je alles vinden over het onderzoek door Lei Wang. Maar ook veel praktische handvatten. Zoals een [i]Eerste hulp bij een epileptische aanval[i]. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld om niet te proberen de aanval te stoppen door armen of benen vast te houden. De bewegingen tijdens de aanval kunnen zo sterk zijn dat vasthouden kan leiden tot botbreuken of spierscheuring.

Of je kunt direct aan de slag met de Epilepsie Evaluatielijst EPIVAL. Dit is een hulpmiddel om zicht te houden op de vormen van epilepsie bij een patiënt.

Voor kinderen is de Epilepsie-groeiwijzer ontwikkeld. Want opgroeien met epilepsie zorgt voor extra uitdagingen. In de groeiwijzer zijn deze uitdagingen gegroepeerd in de domeinen: ik (eigen regie), zorg, wonen, relaties, studie, vervoer,  sport,  vrije tijd, werk. Met behulp van vragen helpt de groeiwijzer bij zaken als zelfstandig medicijnen nemen of een geschikte sportclub kiezen.

Al deze hulpmiddelen zijn ontwikkeld bij Kempenhaeghe in Eindhoven. Deze organisatie beheert het thema epilepsie op het Kennisplein Gehandicaptensector. Kempenhaeghe is dan ook hét kenniscentrum op het gebied van epilepsie en heeft een centrum voor epilepsiewoonzorg in Zuidoost-Brabant, waar ongeveer driehonderd mensen wonen en dagbesteding krijgen.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Illustratie: Annet Scholten

Deze pagina is een onderdeel van: