Achtergrond

Prikkelende boeken

07 april 2016

Voorlezen of voorgelezen worden is fijn. Het is goed voor de ontwikkeling en het verstevigt de relatie tussen voorlezer en luisteraar. Maar geldt dit ook voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen voor wie het lastig is om een verhaal te begrijpen? 

boek voorlezen plus

Nelleke Boer en Carla Wikkerman vinden van wel en hebben het tot hun persoonlijke missie gemaakt om het voorlezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen en aan mensen met dementie te bevorderen.
In het boek ‘Voorlezen-plus’ beschrijven zij een methode, gebaseerd op multi-sensory storytelling, om voorleesboeken samen te stellen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. De manier waarop een Voorlezen-plus-boek wordt gemaakt, wordt uitvoerig besproken en uitgelegd. Tijdens een workshop stellen familieleden, begeleiders en soms ook anderen in drie bijeenkomsten aan de hand van zeven stappen een bijzonder voorleesboek samen. Uitgangspunt zijn het persoonlijke verhaal en de interesses van degene voor wie het boek gemaakt wordt. Het is een verhaal om te ervaren met alle zintuigen.


Op een aantal grote kartonnen pagina’s staat een korte tekst en is een voorwerp bijgevoegd dat je kunt voelen, horen, zien, ruiken of proeven. De schrijvers pleiten voor herkenbaarheid. Daarom moet het Voorlezen-plus-boek altijd op eenzelfde manier worden voorgelezen. Op elke bladzijde staat een duidelijke aanwijzing hiervoor. Uit de beschreven ervaringsverhalen blijkt dat door het beleven van het verhaal, de sfeer, de rust en de individuele aandacht zowel de luisteraar als de voorlezer genieten van het Voorlezen-plus-boek.
Naast de beschrijving van de werkwijze bevat het boek ‘Voorlezen-plus’ een selectie uit Voorlezen-plus-boeken die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Aan de hand hiervan krijgt de lezer een goede indruk van hoe een Voorlees-plus-boek kan worden samengesteld. Het zijn mooie voorbeelden van voorleesplezier op maat voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Inspireren

De schrijvers hopen met dit boek anderen te inspireren. Ik denk dat dat zeker zal gaan lukken. De mooie foto’s en de helder beschreven werkwijze nodigen uit om aan de slag te gaan. Of mensen daarvoor een workshop zullen gaan volgen is dan wel de vraag. Maar het belangrijkste doel van de schrijvers, om het voorlezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen te stimuleren, is wat mij betreft behaald.


Wija van der Kaaden houdt zich als geestelijke verzorger bij Bartiméus onder meer bezig met het ervaren van zingeving voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
Nelleke Boer en Carla Wikkerman, Voorlezen-plus prikkelt de zintuigen met persoonlijke boeken. Stichting Voorlezen-plus, Leiden Amsterdam 2015. ISBN 97890 90294407. Prijs 25 euro inclusief verzendkosten.
>voorlezen-plus.nl