Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Een hoogleraar en zijn vaders

  Achtergrond

  Wie een wetenschappelijke loopbaan nastreeft, moet ook weten hoe je leiding geeft en accepteert. Terugkijkend op zijn loopbaan, zet emeritus-hoogleraar orthopedagogiek Adri Vermeer (geboren in 1936) de lessen op een rij die hij zelf graag zou hebben gehad toen hij begon. Die zijn, zoals hij zelf ook aangeeft, niet bijster ingewikkeld. Belangrijke besluiten worden niet genomen in plenaire vergaderingen, merkte hij al snel, al dacht men in de tijd van de democratiseringsbeweging van wel. 

  boek koffie
 2. Innovatie op de werkvloer

  Achtergrond

  Sanne van der Hagen is adviseur bij Buro Wisselstroom. Ze adviseert zorgorganisaties hoe zij met behulp van online toepassingen hun zorgaanbod beter kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van hun cliënten. 

  digitaal
 3. Vertrouwen

  Achtergrond

  Jaarlijks zijn er de verkiezingen voor  de zorgmanager van het  jaar. Het lijkt mij een grote eer om hiervoor genomineerd te worden. Helemaal als je de zorgmanager van het jaar wordt! Zorgmanager van het jaar zie ik als een pluim op je hoed voor wat je hebt gedaan voor en met vele anderen. Want zeg nu zelf, zonder de ander ben je niets en heb je niets te managen.

  vertrouwen
 4. Natte ogen

  Achtergrond

  Participatief onderzoek biedt niet alleen meerwaarde voor het onderzoeksproces, de rijkdom aan resultaten en de vertaling naar de praktijk, maar biedt ook extra opbrengst voor alle betrokkenen in het team. Mensen ontdekken dat ze niet alleen verschillen maar ook gelijken op elkaar. 

  team
 5. Antwoorden op echte vragen

  Achtergrond

  Vier recente proefschriften beantwoorden vragen uit praktijk. Over gezondheid, agressie, vrijheidsbeperking en zelfstandigheid. ‘Het mooiste is, dat mijn onderzoek direct heeft bijgedragen aan het leven van de deelnemers.’

  onderzoek
 6. Ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking kun je vanuit verschillend perspectief bekijken. Klinisch psycholoog Marja Hodes en ‘dochter van’ Jennie Prins gingen met elkaar in gesprek om een boek te maken voor kinderen van deze ouders. ‘Had ik maar zo’n boek gehad.’

  vgn
 7. Slachtoffers van mensenhandel met een licht verstandelijke beperking, hoe behandel je die? Welzijnsorganisatie Lumens en Koraal ontwikkelden samen het programma YIP!, waarmee vrouwen en meisjes op een geheime locatie werken aan hun weerbaarheid. ‘Ze zijn letterlijk kapot.’

  Loverboyproblematiek? Nee, dit is mensenhandel
 8. Omgekeerde integratie omgekeerd

  Achtergrond

  Het terrein verkopen aan de gemeente en dan in de omgeving verschillende woon- en dagbestedingslocaties creëren. Resultaat: een inclusieve woonwijk waar ook betekenisvol werk wordt gedaan. Een rondleiding door de buurt waar ooit Esdégé-Reigersdaal stond.

  Omgekeerde integratie omgekeerd