Nieuws van leden

Actueel
 1. Bestuurswissel 's Heeren Loo

  Nieuws van leden 01 december 2022

  Op 1 april 2023 neemt Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur, afscheid van ’s Heeren Loo in verband met zijn pensioen. Met het vertrek van Jan Fidder vindt een verschuiving plaats in de raad van bestuur. Ernst Klunder wordt voorzitter, Ageeth Ouwehand vice-voorzitter en Micha van Akkeren, nu nog werkzaam bij Beweging 3.0, treedt per april toe als lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo.

  Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur 's Heeren Loo
 2. Myrthe Koster nieuwe bestuurder Pameijer

  Nieuws van leden 30 november 2022

  Myrthe Koster treedt met ingang van 1 februari 2023 aan als bestuurder bij Pameijer. Zij volgt hiermee Arnold van Doorn op, die begin 2023 met pensioen gaat.

  Myrthe Koster
 3. Opgeleide ambassadeurs op pad voor Gemiva

  Nieuws van leden 24 november 2022

  Een groep van 17 gemotiveerde cliënten van Gemiva heeft dit jaar de training tot ambassadeur gevolgd. Met succes. Zij hebben onder andere geleerd hoe belangrijk goede communicatie is. Hoe breng je je enthousiasme over? Hoe presenteer je jezelf? Deze ambassadeurs zijn het gezicht van Gemiva. Zij zetten hún verhaal in voor verschillende doeleinden.

 4. In elke Nederlandse gemeente inclusieve stembureaus: dat is waar Stichting Prokkel voor gaat. Daarom zal Prokkel zich ook voor de verkiezingen in 2023 inzetten om bij de Provinciale Staten (en waterschappen) in minimaal 200 gemeenten een stembureau met daarin een duo bestaande uit een persoon zonder en met (licht) verstandelijke beperking. Bij de vorige verkiezingen waren er al verschillende van dit soort 'Prokkelduos' actief. Hieronder lees je het verhaal van het duo Wilma en Lieke.

  oproep om mee te helpen tijdens de verkiezingen maart 2023
 5. Mindful workshops met oud papier op De Heygraeff

  Nieuws van leden 17 november 2022

  In een consumptiemaatschappij waarin we constant bloot staan aan prikkels en in rap tempo heel veel wordt geproduceerd en weggegooid kun je makkelijk jezelf verliezen. Kun je met weggegooid materiaal ook het tegenovergestelde bereiken?

  Workshop Krisztina Czika
 6. Op donderdag 10 november werden de Special Media Awards uitgereikt. Die awards worden jaarlijks uitgereikt aan mediamakers met een beperking. Philadelphia mocht een award in ontvangst nemen voor het programma Lijf & Liefde. Lijf en Liefde geeft uitleg over je lijf, de liefde en seks. Voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

  Winnaars Special Media Awards Philadelpha
 7. Academy Het Dorp deed dit jaar onderzoek naar de betekenis van zelfredzaamheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De resultaten zijn gebundeld in de handreiking ‘Zelfredzaamheid in alledaagse dingen - Handreiking over hulpvragen, hulpmiddelen en zorgtechnologie voor cliënten, naasten en zorgprofessionals’.

  Handreiking zelfredzaamheid
 8. Op vrijdag 4 november viert Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vraagt de beroepsvereniging aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage signaleert voor drie thema's de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De thema's in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen, domeinoverstijgende knelpunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.

  Opening Pier de Boerbrug in Amsterdam