Blog

Column Boris van der Ham: Hoe moet een volgende CAO eruitzien?

29 juli 2022

De voorzitter van de VGN, Boris van der Ham, is al aan het nadenken over de volgende CAO. In de volgende CAO moet er aandacht zijn voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt. Volgens Van der Ham is het goed om in deze 'vredestijd' hardop na te denken over oplossingen. Lees hieronder zijn column.

Portret van Boris van der Ham

Een demonstratie in vrede

‘We komen in vrede!’ Dat zei één van de vakbondsmensen tegen mij. Hij was begin maart met een honderdtal leden van de FNV en de CNV naar het VGN-kantoor gekomen om actie te voeren. Het was een opmerkelijke actie. We hadden namelijk net samen een hele mooie CAO afgesloten met forse salarisverhogingen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Een CAO waar we echt trots op kunnen zijn. Het was daarom dat de vakbonden ‘in vrede’ kwamen demonstreren. Als teken van ‘vrede’ aan onze kant, deelden we koek en water uit. Het was namelijk een zeer warme dag in maart.

Samen optrekken

Ondanks deze wederzijdse vriendelijkheden was de oproep van de vakbonden heel duidelijk. Zij vinden het als werknemersorganisatie belangrijk om de komende jaren meer samen op te trekken met de werkgevers om een volgende stap te kunnen zetten in arbeidsvoorwaarden. Werkgevers én werknemers moeten samen pleiten voor extra financiële middelen vanuit het rijk, was hun verzoek. Zo kan bij een volgende CAO-ronde het nog steeds bestaande gat in salaris eindelijk gedicht worden. Natuurlijk zei ik toe dat samen met hem te willen gaan doen. Hoewel de onderhandelingen voor een nieuwe CAO pas over 2,5 jaar gaan starten, moeten we nu al beginnen de voorwaarden te scheppen. 

Arbeidsvoorwaarden verbeteren

Zo gezegd, zo gedaan. Begin juli stonden we schouder aan schouder in Den Haag – samen met ook andere werkgeversorganisaties in de zorg. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich immers niet alleen voelen in de gehandicaptenzorg, maar ook in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de universitaire medische centra en de ziekenhuizen. Gezamenlijk overhandigden we een pamflet aan Tweede Kamerleden waarin we vroegen om meer geld voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. ‘Een onconventioneel gezelschap’, zei één van de Kamerleden. Dat klopt. En we hopen dat de politiek zich door deze ongebruikelijke actiegroep realiseert hoe essentieel die financiën zijn. Zo niet, dan zal de VGN samen met de vakbonden dit punt tot vermoeiends toe blijven maken. 

Arbeidsmarkt aantrekkelijker maken

Maar het is vaker gezegd: het is niet alleen geld dat helpt. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte verder toenemen en is het hard nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor nieuw en huidig zorgpersoneel. Het onconventioneel denken hierin moet wat mij betreft nog véél verder gaan. We moeten ervoor zorgen dat nieuw personeel makkelijker kan instromen, en dat werknemers met minder bureaucratie te maken krijgen. Ook moeten de CAO’s tussen de verschillende sectoren meer op elkaar worden afgestemd, zodat het makkelijker wordt voor mensen om een vollere werkweek te maken, desnoods dwars door verschillende zorgsectoren heen. 

Denkt u mee?

Juist in deze ‘vredestijd’ moeten we dogma’s laten varen, en hardop nadenken over oplossingen, desnoods onconventioneel. Laten we niet wachten tot de felle CAO-onderhandelingen over 2,5 jaar. Wat zijn uw gedachten over een volgende CAO? Mail naar: bvdham@vgn.nl.

Dit artikel komt uit de derde editie van 2022 van Markant, het tijdschrift van de VGN. Via deze link lees je het hele nummer, waarin je ook leest over de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij Pameijer.

Boris van der Ham
Wil je meer weten?
Neem contact op met Boris van der Ham