Blog

De VG Hackathon 2020 markeert de omslag naar een nieuwe manier van denken en werken

27 november 2019

De VG Hackathon, die volgend jaar van 30 maart tot en met 3 april wordt georganiseerd, is perfect getimed. De thema’s zijn werkdruk en arbeidsmarkttekort en de vraag die de deelnemers elkaar stellen is: kom jij met de oplossing voor meer tijd voor zorg?

VG Hackathon

Lees je de toekomstvoorspellingen over de zorg, dan komt de vraag op: hebben we straks wel genoeg medewerkers in de gehandicaptenzorg? Het antwoord is: nee. Als we doorgaan op de huidige weg, dan zou in 2040 één op de vier werknemers in Nederland in de zorg moeten werken. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar.

We lopen vast

Tekorten zijn er niet alleen in de zorg, ook daarbuiten. Denk maar aan het lerarentekort: we lopen langzaam vast. Nu al kampen we met openstaande vacatures, werkdruk en administratieve lasten. Als we niet kunnen blijven doen wat we deden, dan moeten we het over een hele andere boeg gooien. We moeten onszelf opnieuw uitvinden. De tweede editie van de VG Hackathon is de uitgelezen kans om daarmee te starten.

Innovatiekracht in de gehandicaptenzorg

De eerste editie van de VG Hackathon was een inspirerende ervaring in een zinderende, bruisende sfeer. Voor het eerst zag ik hoeveel innovatiekracht er in de gehandicaptenzorg is, en wat de impact is als medewerkers de handen ineen slaan. Dat geeft hoop op goede antwoorden om de vragen waar we nu voor staan. En dat is ook nodig. We moeten opnieuw nadenken over de vraag hoe we de zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen beter, slimmer kunnen organiseren. Wie wijst ons de weg?

Ervaringskennis inzetten

Als ik praat met mensen met een beperking over de toekomst van de gehandicaptenzorg, hoor ik  steeds opnieuw een diep verlangen om niet betutteld te worden. Om te worden gezien als de mens die ze zijn. En ook de familieleden zeggen steeds opnieuw: mogen we alstublieft onze ervaringskennis inzetten?

Medewerkers vertellen keer op keer dat ze onvoldoende toekomen aan datgene waarvoor ze werken in de gehandicaptenzorg. Namelijk: aandacht voor de persoon. Gelukkig biedt de technologie ongekende mogelijkheden, om de zelfstandigheid van mensen te vergroten, of de invloed van de beperking te verminderen.

Experimenteren met technologie

Doorgaan op dezelfde weg is niet alleen onmogelijk, het is ook onwenselijk. We staan aan de vooravond van iets nieuws. Dat nieuwe kun je niet bedenken aan een tekentafel. Dat willen we samen ontdekken en vormgeven. Het vraagt een nieuwe, intensieve samenwerking tussen mensen met een beperking, hun  familie of netwerk, en de professionals. Kunnen we kijken naar het gezin (of het netwerk) van de cliënt, in plaats van alleen de cliënt zelf? Kunnen we de ervaringskennis benutten, en kunnen professionals daar op inspelen door te doen wat nodig is? Dat kan dan zorg en ondersteuning zijn, maar net zo goed iets anders, buiten de zorg, op het terrein van vrije tijd, werk, inkomen of wonen. Technologie maakt hierin nu al veel meer mogelijk dan we denken. Durven en willen we hier mee gaan experimenteren?

Draag bij aan een nieuw begin!

En daarom is de Hackathon nu perfect getimed. Het is een uitgelezen kans om met betrokkenen te gaan nadenken over de manier waarop we zorg toekomstbestendig maken. Als we denken vanuit personeel, denken we meteen in termen van schaarste. Maar  als je denkt in termen van ervaringskennis bij gezinnen en netwerken en wat technologie kan helpen, ontsnap je aan de schaarste en kan je denken in overvloed.

Dan ontstaat een inspirerend beeld van de gehandicaptenzorg van de toekomst. De tweede VG Hackathon markeert dan het begin van het nieuwe. Hoe mooi is het als je daar aan kan bijdragen. Ik ga dat in ieder geval met overtuiging doen! Wie doet mee?

Frank Bluiminck

Voor meer informatie over de VG Hackathon 2020 kijk op www.vghackathon.nl