Document

Zorgcontractering 2022: Rapportage VGN Ledenenquête

21 april 2022

In deze rapportage zijn de resultaten te vinden van een onderzoek van de VGN naar hoe zorgaanbieders de zorgcontractering 2022 hebben ervaren voor de Wlz, het sociaal domein en GZSP in de Zvw.

Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden.