Per 1 juli bestuurlijke fusie Amerpoort en Sherpa

Amerpoort en Sherpa bundelen hun krachten en gaan per 1 juli bestuurlijk fuseren. Het is een mooie stap voor de organisaties die al jaren intensief met elkaar samenwerken.

Fusie Amerpoort en Sherpa
Links: Albert van Esterik Rechts: Gerlinde Paas

Amerpoort en Sherpa gaan per 1 juli bestuurlijk fuseren. Vanaf dat moment hebben beide organisaties een gezamenlijke Raad van Bestuur en een gezamenlijke Raad van Toezicht. Een feestelijke en bijzondere gebeurtenis waar we, na een zorgvuldige voorbereiding, naar uitgekeken hebben. Met een samenwerkings- en integratieplan bereiden we ons voor op de juridische fusie, waarin Amerpoort en Sherpa uiteindelijk één organisatie worden. We werken daarin, net als in het afgelopen jaar, nauw samen met alle betrokkenen waaronder cliënten, bewoners, verwanten, vrijwilligers en medewerkers.

Nieuwe leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Wij zijn erg blij dat de raden van toezicht samen met de cliëntenraden, ondernemingsraden en de directies van beide organisaties twee nieuwe bestuurders en drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht hebben gevonden. Albert van Esterik is per 1 september de voorzitter van de Raad van Bestuur. Albert van Esterik is in de afgelopen jaren werkzaam geweest als voorzitter Raad van Bestuur bij GGz Centraal. Van Esterik: 'Ik vind het een prachtige uitdaging om met collega’s, vertegenwoordigers van cliënten en verwanten leiding te geven aan de gezamenlijke organisaties. Mijn ervaring met grote organisaties met een fusieachtergrond en brede netwerk in de regio zet ik heel graag in voor de cliënten in deze organisaties.'

Gerlinde Paas start per 1 september als lid Raad van Bestuur.  Gerlinde Paas heeft als directeur Zorg en Wonen bij Philadelphia ruime ervaring in de gehandicaptensector. Paas: 'Amerpoort en Sherpa willen de uitdagingen als één organisatie aangaan en samen de zorg op een betere, toekomst-bestendige manier vormgeven. Samen sterk, daar heb ik vertrouwen in en dat spreekt me aan.' De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn Mirjam van ’t Veld, Relinde de Koeijer en Wencke de Wildt. Zij vormen samen met Rob te Brake (lid huidige Raad van Toezicht Amerpoort) en Gerard de Bruijn (lid huidige Raad van Toezicht Sherpa) per 1 juli de nieuwe Raad van Toezicht van Amerpoort-Sherpa.

Afscheid huidige bestuurders

Met de komst van de nieuwe bestuurders nemen Amerpoort en Sherpa ook afscheid van de huidige bestuurders. Henk Kouwenhoven is 8 jaar als bestuurder bij Sherpa werkzaam geweest en gaat per 1 september met pensioen. Hans den Hollander, voorzitter Raad van Bestuur (a.i.), neemt per 1 juli afscheid van Amerpoort. Daan Boot, lid Raad van Bestuur, blijft tot in het najaar aan voor de continuïteit en overdracht.

De toekomst is samen

We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst waarin we samen groeien, innoveren en de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verder versterken. Zodat cliënten en verwanten ook in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op goede zorg in de regio. En we voor medewerkers een aantrekkelijke zorgorganisatie zijn waar zij met plezier werken.

Deze pagina is een onderdeel van