Nieuws van leden

DigiContact: betere ondersteuning op afstand met minder personeelsinzet

27 februari 2023

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen veel baat hebben bij ondersteuning op afstand die 24 uur per dag beschikbaar is. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van Miriam Zaagsma naar het gebruik van DigiContact bij zorgorganisatie Philadelphia. Zij is hier op 16 februari op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Miriam Zaagsma en ervaringsdeskundige Mark Koning
Miriam Zaagsma en ervaringsdeskundige Mark Koning

Meer controle over hun ondersteuning

DigiContact is ondersteuning via computer, tablet of telefoon die door cliënten op elk gewenst moment kan worden ingeschakeld. Zaagsma: ‘Cliënten zeggen: ik kan meer dan ik dacht’. Philadelphia Zorg heeft de digitale ondersteuning DigiContact ontwikkeld zodat cliënten meer controle hebben over hun ondersteuning. Daarnaast staat de zorg in Nederland voor forse uitdagingen. Het personeelstekort is groot, terwijl de vraag naar zorg stijgt. Doordat begeleiders digitaal contact hebben en dus minder huisbezoeken doen, hoeven ze minder te reizen en blijft er meer tijd over voor cliënten die het contact aan huis écht nodig hebben.

DigiContact biedt iets anders

Hoe deze nieuwe manier van ondersteuning ervaren wordt, en wat dit cliënten te bieden heeft, onderzocht Miriam Zaagsma de afgelopen zes jaar. Ze deed het onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Zaagsma ziet dat DigiContact waardevol kan zijn omdat het iets anders biedt dan reguliere ondersteuning. ‘Omdat mensen kunnen inbellen wanneer ze dat nodig vinden, kan het een positieve impact hebben op hun functioneren en hoe ze zich voelen.’

Uitlaatklep voor stress

De dienst wordt vaak gebruikt als een snel beschikbare uitlaatklep voor opkomende emoties, stress en frustraties. Zaagsma: ‘Dit kan helpen voorkomen dat stress verder oploopt en negatieve gevolgen heeft. Ook willen mensen soms gewoon even met iemand praten en geven begeleiders antwoord op praktische vragen over gezondheid, huishoudelijke taken en openbaar vervoer’. Het onderzoek laat ook zien dat de waarde van DigiContact heel persoonlijk is. Zaagsma: ‘Het is niet voor iedereen even geschikt. Daarom is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de wensen en behoeftes van de cliënt. Waar voor sommige mensen ondersteuning van DigiContact op zichzelf kan staan, is het voor anderen beter om het te combineren met bezoek van een vaste ondersteuner thuis of op een ontmoetingsplek.’

'Ook geschikt voor ouderen'

Han van Esch, bestuurder van Philadelphia Zorg, vindt de inzichten uit het onderzoek van Zaagsma veelbelovend. Hij ziet dat DigiContact ook bruikbaar kan zijn voor andere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. ‘DigiContact lijkt niet alleen inzetbaar bij mensen met verstandelijke beperkingen die zelfstandig wonen, maar ook bij mensen die in een woonvoorziening wonen, voor mensen met GGZ-problematiek of ouderen.’ Voor haar onderzoek werkte Zaagsma samen met Mark Koning. Hij is zelf cliënt bij Philadelphia en voegde door zijn eigen ervaringen veel toe aan het onderzoek.