Nieuws van leden

Leergang Vernieuwend werken in de zorg

27 januari 2020

Kan de zorg in jouw organisatie ook slimmer georganiseerd worden met meer aandacht voor vakmanschap en ruimte om te vernieuwen? Zet dan in op de aanwezige kennis en ervaring van je zorgmedewerkers. Door hen met de leergang Vernieuwend werken in de zorg te laten leren en te laten ervaren hoe ze anders en slimmer kunnen werken. Om zo de zorg vanuit de praktijk te vernieuwen. In de leergang gaan medewerkers én leidinggevenden/coördinatoren samen aan de slag voor een toekomstbestendige zorg.

Kennisnetwerk1

Grote uitdagingen

De gehandicaptenzorg en de zorgorganisaties staan de komende tijd voor grote uitdagingen die een antwoord vergen. Vergrijzing en ontgroening, schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe technologieën en de noodzakelijke veranderingen in ons zorgstelsel. Deze uitdagingen vragen veel van het verandervermogen van organisaties.

Cruciale rol medewerkers

Zorgprofessionals spelen een cruciale rol bij deze veranderingen. Meer dan 70% van succesvolle verbeterideeën komt van eigen medewerkers. Want innovatiesucces hangt slechts voor een beperkt deel af van technologie. Driekwart van het succes komt van sociale innovatie: van nieuwe manieren om de zorg te organiseren en te innoveren.

Met de leergang Vernieuwend werken in de zorg kunnen we samen de zorg vernieuwen. Door tegelijkertijd te leren en te doen. Van Idea naar I do!

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar info@vernieuwendwerkenindezorg.nl of neem contact op met de initiatiefnemer bij Reinaerde, Maartje van Boekholt via mboekholt@reinaerde.nl, of kerndocent vanuit Erasmus Universiteit dr. Niels van der Weerdt via vanderweerdt@erbs.eur.nl.

Of kijk op: vernieuwendwerkenindezorg.nl

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: