Nieuws van leden

Minister Helder bezoekt Zuidwester en bespreekt toegankelijkheid huisartsenzorg

03 oktober 2022

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport bezocht op 26 september een dagbestedingslocatie en het behandelcentrum van Zuidwester. Hier ging zij in gesprek met ervaringsdeskundigen, verwanten, zorgmedewerkers en inhoudelijk deskundigen. De focus lag op de problemen rondom de toegankelijkheid van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Minister Helder zegt de ervaringen van haar bezoek zeker mee te nemen naar Den Haag.

Minister Helder bezoekt de Zuidwester
Minister Conny Helder bezoekt Zuidwester

Ervaringen uit de praktijk: omslachtige medische zorg

Minister Helder kreeg tijdens haar bezoek diverse verhalen uit de praktijk te horen. Zo vertelde meneer Van Kooten over de omslachtige werkwijze rondom de medische zorg van zijn zoon Stephan: ‘De arts VG die bij Zuidwester werkzaam is, is ons eerste aanspreekpunt voor de medische zorg van Stephan. Als de arts VG Stephan doorverwijst naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek, dan worden de uitslagen van dit onderzoek doorgestuurd naar de huisarts en niet naar de arts VG. Dit komt omdat de arts VG niet de juiste bevoegdheden heeft als de huisarts. De arts VG moet de uitslagen vervolgens opvragen bij de huisarts, voordat ze die uitslagen weer met ons kan delen. Dit is erg omslachtig en vaak duurt het proces hierdoor ook veel te lang.’

Toegankelijke huisartsenzorg voor iedereen

Alle burgers, dus ook cliënten in de gehandicaptenzorg, hebben recht op toegankelijke huisartsenzorg. Huisarts Zaïd Kassar en arts VG Corina Vermoen lichtten tijdens het werkbezoek hun innovatieve samenwerking in de regio Goeree-Overflakkee toe. Zij vertelden dat alle medische vragen na triage door de verpleegkundigen door de huisarts worden opgepakt. Komt hij er niet uit? Dan verwijst hij door naar de specialist: de arts VG. Belangrijke randvoorwaarde hierin is de gegevensuitwisseling en het werken in een gezamenlijk dossier. Het écht samen optrekken als huisarts en arts VG en laagdrempelig overleggen is een belangrijke succesfactor.

Toekomstbestendige Wet langdurige zorg

Tijdens het bezoek van minister Helder was er ook aandacht voor toekomstbestendige Wet langdurige zorg (Wlz). Om ook in de toekomst voldoende behandelcapaciteit te hebben voor de vragen die cliënten hebben, ziet Zuidwester een aantal verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Het inzetten op functiedifferentiatie op gedragsmatige behandeling (GZ-psycholoog, gedragskundige, toegepaste psycholoog en psychologisch assistent).
  • Meer doelgericht werken en duidelijker zijn over wat behandelaren doen en wat de begeleiding aan behandeling bijdraagt.
Minister Helder op bezoek bij de Zuidwester
Minister Helder bezoekt het behandelcentrum waar de logopedisten net in bespreking zitten.

Rondleiding door behandelcentrum

Als laatste kreeg de minister een rondleiding door het Expertisecentrum van Zuidwester. Dit is het behandelcentrum waar ook een regionale polikliniek gevestigd is. De logopedisten zaten in een teambespreking toen minister Helder binnenliep. Eén van de logopedisten vertelde dat het gesprek ging over de communicatiehulpmiddelen, zoals spraakcomputers, die uit het basispakket van de Wlz zijn gehaald. ‘Wij zoeken met elkaar naar andere oplossingen en mogelijkheden voor onze cliënten die ook nog een beetje betaalbaar zijn. Dat is best een uitdaging.’

Mondzorg onder narcose mogelijk

Vervolgens kreeg de minister de medische dienst en de artsenkamer te zien. Ook liep ze even de tandartsenkamer binnen. De tandarts vertelde trots dat ze op die locatie als één van de weinigen in Nederland mondzorg onder narcose buiten het ziekenhuis uit kunnen voeren.

De minister vond het waardevol en inspirerend

Als afsluiting ontving minister Helder van twee cliënten een geschenk, gemaakt door meerdere dagbestedingsgroepen van Zuidwester. Minister Helder: ‘Dit werkbezoek was heel waardevol en inspirerend. Ik vind het heel belangrijk om de echt praktijkverhalen en de zorgen die er zijn te horen. Ik heb daadwerkelijk veel input gekregen specifiek met betrekking tot het organiseren van de zorg van de huisartsen en artsen VG, de noodzaak tot centrale regelgeving rondom gebruik van dezelfde systemen en de opzet van regionale poliklinieken. Ik neem deze input zeker mee naar Den Haag.

Minister Helder ontvangt een geschenk tijdens werkbezoek Zuidwester
Minister Helder ontvangt van twee cliënten een geschenk, gemaakt door meerdere dagbestedingsgroepen van Zuidwester

Trots: samen oplossingen aangedragen

Zuidwester blikt ook terug op een geslaagd werkbezoek. Bestuurder Koevoets: ‘Ik ben ontzettend trots op alle input die onze bevlogen medewerkers, ervaringsdeskundigen, verwanten en netwerkpartners hebben gegeven tijdens dit werkbezoek. Het is mooi om te zien hoe we samen oplossingen hebben aangedragen om de medisch generalistische zorg toekomstbestendig en toegankelijk te houden voor onze cliënten. Dit zal bijdragen aan onze missie: het zorgen voor een waardevol leven en zinvol werk.’

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: