Nieuws van leden

Nieuwe medewerkers Raphaëlstichting direct aan het werk in gehandicaptenzorg met erkend mbo-certificaat

Leestijd: 2 minuten
06 september 2023

De Raphaëlstichting biedt (nieuwe) medewerkers de mogelijkheid om een officieel erkend mbo-certificaat te behalen waarmee zij kunnen werken in de gehandicaptenzorg. Naast het bestaande leeraanbod is dit een mooie aanvulling om middels een verkort traject meteen te kunnen werken als gecertificeerd begeleider.

Opleiding Raphaelstichting

Samenwerking met Vonk en Regio College

De stichting ontwikkelde samen met onderwijsaanbieders Vonk en Regio College het traject ‘Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg’ op mbo niveau 3. Met veel enthousiasme vertellen de betrokkenen van de Raphaëlstichting, Vonk en Regio College over de nieuwe samenwerking die vandaag (dinsdag 5 september) officieel van start ging.

Perspectief

Het is een mooie samenwerking die voor een optimale leerervaring bij de studenten zorgt. Caroline Holtslag (Coördinator van de afdeling welzijn bij Vonk) heeft samen met Simone van der Meijden (Expert Onderwijsaanbod & Onderwijsinnovatie van Regio college) het lesprogramma ontwikkeld en zijn erg enthousiast. Ook de docenten zien dit als een prachtige mogelijkheid om studenten op niveau 3 bij en om te scholen.

‘Door gezamenlijk docenten in te plannen en samen te werken, kunnen we efficiënter omgaan met uitdagingen in het onderwijs. Dit biedt perspectieven voor het onderwijs én voor de zorgaanbieders. Het is een vruchtbare samenwerking om trots op te zijn. We hebben er echt naar uitgekeken om 5 september van start te gaan en ons gezamenlijk ontwikkelde lesprogramma aan te bieden aan de studenten.’ Met elkaar kunnen we op deze manier een onderwijssysteem opzetten, dat beter inspeelt op de individuele behoeften van studenten!

Talentscan

Op 5 september was de kick-off van dit bijzondere traject op locatie Raphaelstichting Scorlewald, in Schoorl. Hierbij maakten studenten kennis met het programma van de komende periode. Vooraf hebben zij een talentscan ingevuld om hun sterke punten en behoefte aan begeleiding te ontdekken. Met een intakegesprek wordt ernaar gestreefd om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van de studenten. Hierbij is er ook speciale aandacht voor degenen die lang niet naar school zijn geweest of minder computervaardig zijn. Het traject strekt zich uit over een periode van 20 weken, met 10 lesdagen, een presentatie van het portfolio en tot slot in mei 2024 de certificaatuitreiking.

Programma

Het is een gedifferentieerd programma, gebaseerd op wat de betreffende student nodig heeft. Voor dit certificaat zijn geen vakken zoals rekenen, Nederlands en burgerschap vereist. Dit maakt het aantrekkelijk voor deelnemers met verschillende achtergronden. Er wordt dan ook gestart met een gemengde klas; er zijn studenten die al enkele jaren in de zorg werken, maar ook studenten zonder een diploma. Of studenten die wel in het bezit zijn van een mbo- of hbo-diploma en via deze route een carrièreswitch maken naar de gehandicaptenzorg.

Meer over de Raphaëlstichting

Samen werken aan een betekenisvol leven. Vanuit gelijkwaardigheid, ontwikkeling en verbinding. De Raphaëlstichting biedt op meerdere plekken zorg aan zo’n 1200 mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie. De Raphaëlstichting werkt met ruim 1.300 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat.

Meer over Vonk

Vonk is een onderwijsorganisatie die jong en oud helpt groeien. Met talrijke mbo-opleidingen in verschillende branches, vmbo-vestigingen, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en een breed scala aan cursussen en avondopleidingen is Vonk de beroepsopleider van Noord-Holland-Noord.

Meer over Regio College

Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het Regio College helpt ze zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Deze pagina is een onderdeel van: