Nieuws van leden

Nieuwe podcastserie over de interventiemethodiek HouVast

07 juli 2022

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking krijgen kinderen. Voor hen brengt het ouderschap extra uitdagingen met zich mee. De interventiemethode HouVast ondersteunt ouders met een LVB en helpt ze hun kinderen veilig en goed op te voeden. Nieuw is de podcastserie over HouVast waarbij trainer Max Ohlenschlager in gesprek gaat met verschillende professionals om uit te zoeken hoe HouVast in elkaar steekt en wat de methode ouders en het gezin brengt.

Ouders met een LVB

Ondersteuning aan gezinnen met ouders met een LVB

HouVast is ontwikkeld door Expect Jeugd (onderdeel van Partners voor Jeugd) en geeft ondersteuning aan gezinnen waarvan een of beide ouders een licht verstandelijke beperking heeft. De methode richt zich op drie belangrijke beschermende factoren:

  • het kunnen en durven vragen om hulp,
  • het versterken van de opvoedvaardigheden,
  • het verstevigen van een steunend netwerk.

Ouders ervaren regelmatig opvoedstress

Een ondersteuningsprogramma voor ouders met een LVB is nodig, omdat zij aangeven dat ze regelmatig opvoedstress ervaren. Dit is van invloed is op de ouder-kind relatie. Ouders met een LVB hebben dan ook vaker dan ouders zonder beperkingen psychische of fysieke klachten. Ook leven ze regelmatig op of onder de armoedegrens, hebben ze te maken met een beperkt steunend netwerk en hebben ze soms te maken gehad met een complex verleden.

Vertrouwen geven is een voorwaarde om vertrouwen te krijgen

In de eerste podcast gaat Marcia Lever, mede-ontwikkelaar HouVast en werkzaam bij Topgroep in gesprek met gedragsdeskundige Mirthe Veelenturf en gezinswerker Heleen Grooters. Beide zijn werkzaam bij zorgorganisatie Middin. Heleen: ‘Om vertrouwen te krijgen is het belangrijk dat ik eerst vertrouwen geef. Ouders hebben meestal eerder te maken gehad met hulpverlening en zijn bang voor een oordeel.  HouVast biedt hierin perspectief door met ouders eerst in gesprek te gaan over de dingen die goed gaan’.

Kennismaken met HouVast

Deze podcast is verzorgd door het samenwerkingsverband HouVast. In dit samenwerkingsverband werken zorgorganisaties ASVZ, Cordaan, Middin, William Schrikker Stichting en TOP Groep o.a. aan het beschikbaar maken van de methodiek HouVast als werkzame methodiek voor zorgprofessionals die hulp bieden aan ouders met een LVB. Deze podcast is dan ook bedoeld voor verwijzers, (zorg)professionals, maar ook voor ouders en hun netwerk.

De podcast is tweewekelijks te beluisteren via:

en alle andere podcast apps.

Meer informatie

Ook werken vanuit de methodiek HouVast? Zie voor meer informatie www.HouVast.nu of neem contact op met één van de organisaties uit het samenwerkingsverband.

Deze pagina is een onderdeel van: