’s Heeren Loo beste leerbedrijf 2024 sector Zorg, Welzijn en Sport

Vrijdag 5 april 2024 maakte Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bekend dat ’s Heeren Loo is verkozen tot beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de sector Zorg, welzijn en sport. “We zijn enorm blij”, vertelt Ramon de Groot, manager HR van de ’s Heeren Loo Academie. “Het doet recht aan het harde werk van al onze adviseurs en coördinatoren Leren & ontwikkelen, werkbegeleiders en alle andere betrokkenen, die al sinds de jaren negentig mbo-studenten opleiden voor het prachtige werk in de gehandicaptensector. En niet te vergeten aan al onze hardwerkende studenten.”

Foto-beste-leerbedrijf-januari-2027.png

Leren en ontwikkelen centraal

Als grootste organisatie in de gehandicaptenzorg (14.000 cliënten in heel Nederland) ondersteunt ’s Heeren Loo mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden. “Onze 17.000 medewerkers zetten zich daar elke dag weer met hart en ziel voor in”, vertelt de Groot. “Hierbij staan leren en ontwikkelen centraal. Vooral in de praktijk want daar leer je praktische en sociale vaardigenheden en ervaar je van hoeveel waarde je kunt zijn in de zorg. Inmiddels is van al onze medewerkers ruim 1800 student en 800 stagiair.”

Uitgaan van talent

De zorg staat voor ongekende personele uitdagingen. Die uitdagingen pakt ’s Heeren Loo op verschillende manieren aan. Eén ervan is het samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 4 andere zorgorganisaties ontwikkelen van het adviesdocument kansrijke beroepen. “Dit document is uiteindelijk de basis geworden in de hele gehandicaptenzorg om kandidaten met een kansrijk diploma mét enkele MBO-certificaten al snel inzetbaar te krijgen. We gaan altijd uit van ieders talent en kijken verder dan een passend diploma. We herkennen en erkennen skills, kijken naar andersoortige diploma’s, certificaten, werk- en levenservaring. Ook maken we gebruik van tools zoals een gamebased assesments.”

Een leven lang leren levendig houden

’s Heeren Loo biedt in 16 regio’s verspreid over heel Nederland wonen en verblijf, hulp en ondersteuning thuis, vrije tijd, werk, dagbesteding, logeren, onderwijs, (crisis)opvang, diagnostiek en (orthopedagogische en therapeutische) behandeling aan mensen met een verstandelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel. “Je kunt je voorstellen dat het beste een uitdaging is om in elke regio leren levendig te houden. Maar elke regio heeft zijn eigen adviseurs en coördinatoren Leren & ontwikkelen en in totaal hebben we ruim 1000 werkbegeleiders die studenten begeleiden. Samen hebben we inmiddels al meer dan 600 maatwerkroutes gestart met behulp van MBO-certificaten aangevuld met ons interne leeraanbod en trainingen. Dat we de titel beste leerbedrijf in de sector zorg, welzijn en sport toegekend krijgen is een prachtig en vooral een mooie erkenning voor de tomeloze inzet van alle betrokken collega’s én van alle studenten die 's Heeren Loo als leerorganisatie kiezen.” 

Tijdens het MBO Ambassadeursgala op maandag 13 mei wordt bekend gemaakt welke organisatie de grote titel van Beste leerbedrijf 2024 verdient. 'Wie weet mogen wij ons dan de beste van heel Nederland gaan noemen!'

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Quinten Slaaf
E-mail
Telefoonnummer
Quinten Slaaf

Deze pagina is een onderdeel van