Nieuws van leden

Subsidie voor begeleiders om persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren

09 februari 2024

Het Jessica Buitelaar Fonds, dat is ondergebracht bij de Stichting Reinaerde, wil de hoogwaardige persoonsgerichte zorg stimuleren voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom stelt het fonds jaarlijks subsidies beschikbaar voor begeleiders, behandelaren en managers in organisaties die goede ideeën hebben waar ze graag mee aan de slag gaan. De eerste periode om subsidie aan te vragen loopt van 25 januari tot 1 april 2024.

afbeelding van een smiley met zonnebril gemaakt van mozaïek en daarboven de tekst jessica buitelaar fonds

Het Jessica Buitelaar Fonds werd op 25 september 2023 opgericht door Jan, Monique en Luc Buitelaar, de ouders en broer van Jessica. Jessica werd op 25 september 1987 geboren. Ze leed aan het syndroom van Down en kon niet praten. Ze had autistische trekken en kreeg epilepsie. Op 32-jarige leeftijd werd bij Jessica een agressief melanoom vastgesteld. Op 15 januari 2022 overleed ze aan de gevolgen daarvan.

Begeleiders maken het verschil

Monique Buitelaar: “Tijdens haar leven was Jessica voor een groot deel afhankelijk van begeleiders in instellingen. Iedere begeleider gaf zelf vorm aan het contact met Jessica. Sommigen ondernamen graag uitstapjes met haar. Anderen waren meer gericht op het bereiden van lekkere hapjes. Nog weer anderen vonden het fijn om met Jessica’s uiterlijke verzorging bezig te zijn. Zo bracht iedere begeleider zijn eigen vaardigheden en unieke kwaliteiten mee in de zorg voor Jessica.”

Het viel Jessica’s familie op dat veel begeleiders zich niet bewust zijn van de meerwaarde die zij ieder op hun eigen manier bieden. Toch kunnen hun specifieke aanpak, werkwijze of creatieve ideeën heel bruikbaar zijn voor andere begeleiders én in andere organisaties. Juist daarom is het Jessica Buitelaar Fonds opgericht. Het is een fonds op naam dat is ondergebracht bij stichting Reinaerde. Jessica heeft met veel plezier bij Reinaerde in Woudenberg gewoond.

Subsidie om goede ideeën uit te werken

Begeleiders, behandelaren of managers die werken in een organisatie voor verstandelijk gehandicapten kunnen subsidievoorstellen indienen om goede ideeën uit te werken. Deze voorstellen moeten aansluiten bij de doelstelling van het Jessica Buitelaar Fonds: het moet gaan om het bevorderen van de persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in organisaties en/of het verbeteren van hun welzijn en/of dat van hun familieleden.  Daarbij is het belangrijk dat deze ideeën ook breder toepasbaar zijn in de eigen organisatie en/of andere organisaties. 

Jan Buitelaar: “Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstel om kennis, tips, ervaringen en/of goede voorbeelden te delen over persoonsgerichte zorg in organisaties voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen, met autisme, et cetera. Of om een aanpak op het gebied van persoonsgerichte zorg die heel goed werkt en die een begeleider graag breder beschikbaar wil stellen aan andere collega’s in de eigen en/of andere organisaties. Of om de wens om een kortdurende stage te lopen bij een andere organisatie om meer kennis op te doen en die breder te delen. Of om de persoonsgerichte zorg te verbeteren voor cliënten die in de palliatieve fase in organisaties verblijven. Maar dit zijn slechts een paar voorbeelden om een idee te geven. We nodigen begeleiders juist van harte uit om vanuit hun eigen praktijk goede en creatieve voorstellen in te dienen!”

Indienen en beoordeling van subsidieaanvragen

De voorstellen voor subsidie kunnen tot 1 april 2024 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website www.jessicabuitelaarfonds.nl. Daar staat ook alle informatie over de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen en over de beoordelingcriteria. 

De voorstellen worden beoordeeld door de Raad van Advies en het Bestuur van het Jessica Buitelaar Fonds. Op 1 juni 2024 maakt het Bestuur bekend welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Donateurs

Elke donatie aan het Jessica Buitelaar Fonds – klein en groot – is natuurlijk van harte welkom. Donaties aan het Jessica Buitelaar Fonds zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Donateurs vinden meer informatie op de website van het Jessica Buitelaar Fonds.