Nieuws van leden

Triade vraagt aandacht voor cliënten die tussen wal en schip dreigen te vallen

27 augustus 2014

De veranderingen binnen de AWBZ, Wmo en de Jeugdwet zijn in volle gang. Triade nodigde VWS uit voor een werkbezoek om aandacht te vragen voor de mensen die straks mogelijk tussen wal en schip vallen. Directeur Generaal, Kees van der Burg van VWS ging in op de uitnodiging en bracht een bezoek aan het Kick Wilstraplantsoen (waar mensen met schizofrenie wonen) en kinderdagcentrum Zeedauw in Almere. Hij ging in gesprek met ouders, cliënten en medewerkers.

Tussen wal en schip
Kees van der Burg, stelde een bewoonster van het Kick Wilstraplantsoen de vraag: “Wat moet ik vanuit Den Haag nog voor jou veranderen?” “Helemaal niks, het gaat nu juist zo goed. Sinds vijf jaar is mijn leven eindelijk stabiel.” Bewoners van het Kick Wilstraplantsoen en een ouder brachten onder de aandacht welke impact de veranderingen en onduidelijkheden op hen hebben. En welke onrust er ontstaat als de persoon met wie zij net een vertrouwensband hebben vervangen wordt door een andere begeleider.

Naast de ervaringsdeskundigen heeft Triade zorgen geuit over de jongvolwassenen met een ZZP 1-3 indicatie. Hun financiële situatie is vaak niet toereikend om een opleiding te volgen of bijvoorbeeld de huur zelf te betalen. Uithuiszetting is soms het gevolg. Gemeenten,  corporaties en zorgaanbieders zoeken met elkaar naar  oplossingen. Het zal helpen als de inkomenssituatie voor deze juist zo kwetsbare groep verandert. 

Nog even geduld
Simone Kloek, wilde weten onder welke wet haar dochter van 14 jaar straks valt. Haar dochter zit op Inbetwien, een tienergroep van Triade waar kinderen met een verstandelijke beperking overdag ondersteuning krijgen en verzorgd worden. ‘Wat kan ik straks nog wel en niet voor Nikita regelen?  Kan ik haar nog naar fysio laten gaan? Kan zij nog logeren?’ Kees van der Burg begreep deze vragen en adviseerde  nog even geduld te hebben. Hij gaf aan dat de staatssecretaris van VWS begin september een brief naar de Tweede Kamer zal sturen over mensen met een extramurale indicatie, terwijl men nu eigenlijk al voor de AWBZ /Wlz in aanmerking zou komen.

De VGN heeft voor deze groep samen met Ieder(in) een brandbrief naar de staatssecretaris heeft gestuurd. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ieder(in) dringen bij VWS aan op een snelle oplossing voor deze vergeten groep. Zij vragen staatssecretaris Van Rijn druk te zetten op de partijen die op dit moment bezig zijn met de zorginkoop om snel hun krachten te bundelen en samen tot een oplossing te komen.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: