Nieuws

Aankondiging inventarisatie naar psychiatrische problematiek en samenwerking

08 september 2020

Hoeveel bewoners van VG-instellingen kampen met psychiatrische problematiek? En op welke wijze werken de instellingen samen met de GGz om de kennis, vaardigheden en expertise voor deze specifieke cliënten te vergroten? Deze vragen staan centraal in de enquête van het Trimbos instituut die binnenkort worden gehouden onder alle VG-instellingen.

kennismanagement

Context

De enquête maakt deel uit van het onderzoek naar de ‘kennisinfrastructuur over de sectoren heen’ dat het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een betere kennisinfrastructuur, zodat de kennis, competenties en vaardigheden vanuit de VG en GGz optimaal kunnen worden ingezet voor de doelgroep. Om daarmee een betere kwaliteit van leven voor de bewoners van VG-woonvoorzieningen met psychiatrische aandoeningen mogelijk te maken. 

Na de enquête volgt een fase van verdiepingsonderzoek waarbij in drie VG-instellingen interviews worden gehouden met onder meer bestuurders, zorgprofessionals, naasten en cliëntvertegenwoordigers. Ook hun samenwerkingspartners vanuit de GGz worden geïnterviewd.  Verder wordt er actieonderzoek gedaan in een tweetal VG-instellingen met een vernieuwende aanpak. Het onderzoek wordt tegelijkertijd uitgevoerd onder verpleeg en verzorgingshuizen voor de doelgroep gerontopsychiatrie. 

Met vragen over het onderzoek of de enquête kunt u contact opnemen met Ankie Lempens (alempens@trimbos.nl) of Els Bransen (ebransen@trimbos.nl) van het Trimbos-instituut.

 

 

 

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: