Nieuws

Aanpassing indicatie voor kinderen die naar school gaan

13 juli 2015

In de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn meer mogelijkheden om zorg in te zetten tijdens onderwijs. Voor kinderen die instromen in de Wlz wordt standaard een zorgprofiel inclusief dagbesteding geïndiceerd. Voor kinderen die in 2014 een AWBZ-indicatie hadden en zijn overgegaan naar de Wlz, is dit niet altijd het geval, omdat onderwijs toen voorliggend was. Hiervoor wordt nu een reparatie gedaan. Alle kinderen krijgen automatisch dagbesteding bij hun indicatie. Voor zorg op school bij kinderen met een extramurale indicatie vindt u meer informatie in dit artikel.

Kinderen die een zorgprofiel (ZZP) indicatie hebben zonder dagbesteding en in de Wlz zitten, krijgen automatisch een aangepast indicatiebesluit waarin dagbesteding is toegevoegd. Dit aangepaste besluit wordt in augustus verstuurd. Met de aangepaste indicatie kunnen ouders afspraken maken over de inzet van Wlz-zorg op school. Om ouders en scholen hierbij te ondersteunen is door het ministerie van OCW een handreiking opgesteld.

Geen besluit?

(Ouders van) kinderen die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen, maar per 1 september geen nieuwe indicatie hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met het CIZ, 088-78 91 000.