Nieuws

Aanpassingen inkoopbeleid zorgkantoren na Nota van Inlichtingen

03 juli 2018

De zorgkantoren hebben op 29 juni hun Nota's van Inlichtingen gepubliceerd. Daarin wordt ingegaan op de vragen die zorgaanbieders hebben gesteld over het inkoopbeleid 2019. Naar aanleiding hiervan zijn kleine aanvullingen of verduidelijkingen in het beleid doorgevoerd. 

Gevolgen voor analyse

Op twee punten leiden de aanpassingen tot een wijziging in de analyse van het inkoopbeleid die de VGN eerder maakte. Het gaat om duidelijkheid over het indienen van een bestuursverklaring in het geval een aanbieder een contract bij een nieuwe Wlz-uitvoerder wil afsluiten in verband met het woonplaatsbeginsel. Daarnaast heeft DSW nu, in navolging van het landelijke beleid, aangegeven dat ook zij aanbieders die in verband met het woonplaatsbeginsel een contract met DSW wil afsluiten, beschouwen als bestaande aanbieder. Beide wijzigingen zijn in de bijgevoegde analyse doorgevoerd.

Deze pagina is een onderdeel van: