Nieuws

Aanpassingen Wlz aangenomen in Eerste Kamer

14 juni 2016

Op 7 juni heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een aantal aanpassingen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze wetswijziging is onder andere geregeld dat overbruggingszorg verankerd is in de Wlz en dat cliënten met een laag ZZP VPT kunnen behouden als zij dat in 2015 al hadden. 

wlz

De Tweede Kamer heeft de wetswijziging al eerder aangenomen. Klik hier voor verdere informatie over de inhoud van de wijzigingen.

De laatste versie van de Wlz vindt u hier.