Nieuws

Actieprogramma arbeidsmarkt 'Werken in de Zorg'

15 maart 2018

Deze week heeft de minister van VWS het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ gepresenteerd. Daarin staat een aanpak beschreven die zich niet alleen richt op werving maar ook op maatwerk in opleiding en vernieuwing van functies. Met een korte brief aan de minister liet de VGN gisteren weten het actieprogramma te zien als een steun in de rug voor onze eigen aanpak van de arbeidsmarktproblematiek (zie bijlage). 

We onderschrijven het accent op een regionale aanpak. VGN-organisaties kunnen meewerken aan regionale actieplannen tijdens bijeenkomsten van regionale werkgeversverenigingen die vallen onder Regioplus. De VGN vindt wel dat de sectorspecifieke inbreng van landelijke brancheorganisaties nog onvoldoende wordt benut. Daarbij verwijzen we naar initiatieven in de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. In het overleg is aangegeven dat VWS ook de noodzaak ziet van een op de sector gehandicaptenzorg toegesneden aanpak.

Deze pagina is een onderdeel van: