Nieuws

Adullam: Agressie is een schreeuw om hulp

22 januari 2014

Een beetje agressie tijdens het werk? Het hoort erbij als je in de gehandicaptenzorg werkt, vonden de medewerkers van Adullam altijd. Tot die ene studiedag in 2008, die veel bij iedereen losmaakte. Duidelijk werd dat agressie een onderwerp was waarbij het nodige kon worden verbeterd. Er werd een taakgroep agressiebeheersing opgezet. Het werd belangrijk dat medewerkers open over agressie konden praten. Ook werd een plan van aanpak opgezet om de veiligheid te verbeteren.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een enquete rolde de taakgroep het anti-agressiebeleid vanaf 2009 verder uit. De agressietrainingen, die ze als eerste organiseerden, bleken een groot succes. 
Meteen na de eerste trainingen ging het al beter. De medewerkers van Adullam straalden meer rust uit en dat werkte weer door op de bewoners. Er werden ook meteen meer incidenten gerapporteerd. In 2009 waren er meer meldingen van agressie dan in 2008: puur dankzij de bewustwording.

Redenen

De medewerkers gingen ook vaker met elkaar om de tafel zitten om oorzaken te achterhalen: waardoor komt het nu dat diegene niet goed in zijn vel zit en dit gedrag vertoont? Er is meestal een reden voor agressie. Bijna jarig zijn bijvoorbeeld, lichamelijke klachten of onduidelijkheid doordat de ene begeleider iets anders zegt dan de andere. Het is een schreeuw om hulp.
Wilt u weten hoe het verder is verlopen bij Adullam, lees hier het hele artikel. Hierin vindt u ook tips & trics over hoe om te gaan met agressie op de werkvloer.

Campagne

Deze good practice van Adullam maakt onderdeel uit van de campagne 'Wees duidelijk over agressie'. Dit is een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg. Meer informatie op  de website duidelijkoveragressie.nl Hier staan ook good practices uit andere sectoren van de zorg. Ook is het  magazine 'Duidelijk' uitgegeven die gaat over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg.

Oproep

Er zijn al veel zorginstellingen succesvol in het omgaan met of verminderen van agressie tegen zorgverleners. Deze good practices deelt de VGN graag.  Als u zelf ook goede resultaten boekt en een inspiratie voor anderen wil zijn, horen we dat graag van u.

U kunt hiervoor contact opnemen met: abertijn@vgn.nl, beleidsmedewerker VGN

‘Wees duidelijk over agressie’ is een campagne van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg, in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers van deze campagne zijn Abvakabo FNV, ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: