Nieuws

Advies: Wlz ook voor cliënten met psychiatrische problematiek openstellen

17 december 2015

Het Zorginstituut Nederland adviseert staatssecretaris Van Rijn van VWS om alleen mensen met een psychische stoornis die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24-uurszorg in de nabijheid toegang te geven tot de Wlz. Daarvoor moet de Wet langdurige zorg (Wlz) wel op een aantal punten aangepast worden. De VGN is het eens met het advies van het Zorginstituut Nederland.

Op dit moment blijft de psychiatrische problematiek bij de indicatiestelling voor de Wlz buiten beschouwing: als de bestaande grondslagen (somatische aandoeningen en beperkingen, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke handicaps) op zichzelf geen toegang geven tot de Wlz, krijgt de verzekerde geen toegang. Ook niet als de combinatie met psychiatrische problematiek wel blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg nabij noodzakelijk maakt. Het Zorginstituut adviseert om de grondslag psychische stoornis toe te voegen aan de Wet langdurige zorg. Uitgangspunt blijft daarbij dat de cliënt voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz: blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24-uurszorg in de nabijheid. 

Blijvende zorgbehoefte

Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris om de toegang tot de Wlz te beperken tot cliënten met een blijvende zorgbehoefte. Cliënten die langdurig, maar niet blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24-uurszorg nabij, krijgen hun begeleiding en zorg op grond van de Wmo en Zorgverzekeringswet. Dit advies is een antwoord op de vraag of cliënten met psychiatrische problematiek waarvan (nog) niet gezegd kan worden of zij blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht en/of 24-uurszorg in de nabijheid. 

Standpunt VGN

De VGN deelt deze adviezen van het Zorginstituut Nederland. Essentieel is een eenduidige, onafhankelijke toegang tot de Wlz. Toegang voor de meest kwetsbare mensen, die levenslang zijn aangewezen op 24 uur zorg per dag in de nabijheid en/of permanent toezicht. Het Zorginstituut heeft hun advies ter consultatie voorgelegd aan allerlei betrokken partijen, waaronder de VGN. Vanuit de VGN hebben we een reactie gestuurd, deze kunt u lezen in de bijlage.

Ingang per 1 januari 2017

Vanwege de duur van de politieke besluitvorming zullen de eventuele veranderingen niet eerder dan 1 januari 2017 kunnen ingaan. Tot die tijd kunnen mensen met een psychische stoornis een beroep blijven doen op de gemeenten en zorgverzekeraars als uitvoerders van de Wmo en Zvw.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude