Nieuws

VGN teleurgesteld over onduidelijke toegang Wlz

04 juli 2017

Vorige week heeft staatssecretaris van Rijn aangegeven het besluit over de toegang tot de Wlz voor cliënten met (onder andere) psychiatrische problematiek over te laten aan een nieuw kabinet. De VGN vindt dit teleurstellend. In de praktijk is het voor cliënten, met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek niet duidelijk wie de benodigde zorg en ondersteuning bekostigt. Dit is een onwenselijke situatie. 

Op dit moment blijft de psychiatrische problematiek bij de indicatiestelling voor de Wlz buiten beschouwing: als de bestaande grondslagen (somatische aandoeningen en beperkingen, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke handicaps) op zichzelf geen toegang geven tot de Wlz, krijgt de verzekerde geen toegang. Ook niet als de combinatie met psychiatrische problematiek wel blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg nabij noodzakelijk maakt.

Het Zorginstituut heeft in december 2015 advies gegeven aan de staatssecretaris om de grondslag psychiatrie toe te voegen aan de Wlz. Dit betekent dat cliënten wanneer zij door psychiatrische problematiek een blijvende behoefte hebben aan 24 uurs zorg nabij of permanent toezicht ook toegang kunnen krijgen tot de Wlz.

De staatssecretaris heeft bureau HHM opdracht gegeven om te onderzoeken wat het effect is als de Wlz opengesteld wordt voor deze cliënten. In dit onderzoek zijn aanbieders in de GGZ en de gehandicaptenzorg gevraagd om aan te geven hoeveel cliënten aan bepaalde criteria voldoen. Op basis hiervan komt HHM tot de schatting van minimaal 11.750 en maximaal 16.250 ggz-cliënten die mogelijk toegang kunnen krijgen. Voor de VGN is wel de vraag of hierbij cliënten met meervoudige problematiek goed in beeld zijn.

Vanwege de omvang van de groep en de impact heeft de staatssecretaris besloten om een besluit hierover over te laten aan een volgend kabinet. De VGN vindt dit teleurstellend, omdat hierdoor er onduidelijkheid blijft bestaan voor een groep kwetsbare mensen die levenslang zijn aangewezen op 24 uur zorg per dag in de nabijheid en/of permanent toezicht. In onze contacten met VWS en Tweede Kamerleden zullen we dit onder de aandacht blijven brengen.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude