Nieuws

Afspraken over verbetering trekkingsrecht PGB tussen Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS

04 maart 2015

De uitbetalingen van het pgb-trekkingsrecht door de SVB zijn op gang gekomen. Er is veel ‘gedoe’ geweest, de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris voortdurend kritisch gevolgd en op 2 februari kondigde de staatssecretaris enkele maatregelen aan. Toch zijn de problemen nog niet voorbij en daarom hebben Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) samen met de SVB en met VWS een gezamenlijke aanpak afgesproken.

pgb persoons gebonden budget

Op 4 februari informeerden we u over de stand van zaken, naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Van Rijn over de perikelen rond de uitbetalingen van het PGB. Vanuit onze instellingen horen we niet veel klachten (dat een klein deel van de inkomsten een maand later binnenkomt, is wel op te vangen). Voor zover er knelpunten zijn, heeft dat meer te maken met de administratieve lasten. Om die reden houden we u wel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Kern van de aanpak: fouten opsporen, aanstellen van een ketenregisseur, SVB onderzoekt haar eigen doorlooptijden van betalingen en VWS initieert een uitvoeringstoets op korte termijn.

We hebben het nieuwsbericht van VWS over deze ontwikkeling in een bijlage opgenomen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: