Nieuws

Staatssecretaris treft extra maatregelen voor uitbetaling PGB

04 februari 2015

Om stagnerende betalingen aan zorgverleners te bespoedigen, heeft de staatssecretaris met de SVB enkele maatregelen afgesproken. Overeenkomsten worden ambtshalve goedgekeurd in plaats van inhoudelijk beoordeeld en betalingen vinden ook plaats op basis van declaraties die worden ingediend zonder een goedgekeurde zorgovereenkomst.

pgb persoons gebonden budget

Voor het PGB is op 1 januari 2015 het trekkingsrecht ingevoerd in de Wlz, de Wmo en in de Jeugdwet. Omdat voor veel mensen het PGB een waardevolle oplossing is, heeft de staatssecretaris PGB in alle nieuwe wetten verankerd. Trekkingsrecht houdt in: niet de cliënt, de budgethouder betaalt de zorgverlener, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt op basis van een declaratie van de cliënt.

De SVB voorzag in september al een groot administratief probleem als de contracten tussen de budgethouders en de zorgverleners niet tijdig door de gemeenten (Wmo) of het zorgkantoor (Wlz) zouden zijn goedgekeurd (noodzaak en tarief). De VGN heeft hierover in september met de SVB gesproken naar aanleiding verontrustende signalen vanuit enkele lidinstellingen. We informeerden u hierover op 4 september, op 15 september en op 7 oktober.

Inmiddels blijkt dat tienduizenden budgethouders nog niks van de SVB hebben gehoord. Vele duizenden zorgverleners (veelal ZZP'ers) hebben hun betalingen over januari nog niet ontvangen. Vanuit onze instellingen hebben we tot nu toe nog geen reacties vernomen. Wellicht is het voor een instelling, die meestal slechts een gering percentage van de omzet uit PGB haalt, nog wel te doen om voor één maand het achterstallige bedrag voor te schieten uit de liquide middelen. Het is in essentie eenzelfde kwestie als tijdelijk niet bevoorschotten.  

De staatssecretaris heeft inmiddels aanvullende afspraken gemaakt met de SVB en hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, naar aanleiding van vragen uit de Kamer. Op 4 februari debatteert de Kamer met de staatssecretaris over deze brief. De aanvullende afspraken met de SVB hebben o.a. betrekking op het wegwerken van de werkvoorraad (overeenkomsten ambtshalve goedkeuren in plaats van inhoudelijk beoordelen) en op tijdige uitbetalingen (ook betalen op basis van declaraties die worden ingediend zonder een goedgekeurde zorgovereenkomst).

De brief van de staatssecretaris voegen we als bijlage toe. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Frits Mul, fmul@vgn.nl of Tineke Donga, tdonga@vgn.nl.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: