SVB gaat bij PGB weer controleren op rechtmatigheid

Na een periode van souplesse bij de controles van declaraties, hebben de staatssecretaris, de gemeenten en de zorgkantoren besloten dat de SVB weer nauwkeuriger moet gaan controleren op rechtmatigheid. 

vrouw heeft pen en clipboard in haar hand

In 2015 waren er bij de SVB problemen met de uitvoering van het trekkingsrecht PGB. We hebben u toen geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen. Hoewel PGB primair een instrument is in handen van (vertegenwoordigers van) de cliënt, hadden en hebben ook zorginstellingen last van de knelpunten.

Knelpunten

Eén van die knelpunten betrof de uitbetaling van declaraties aan zorgverleners. De staatssecretaris heeft toen opdracht gegeven om een deel van de controles op zorgovereenkomsten en declaraties tijdelijk niet uit te voeren. Inmiddels heeft de situatie zich redelijk gestabiliseerd en de staatssecretaris heeft in overleg met gemeenten en zorgkantoren besloten om de reguliere controles weer op te pakken. Dit betekent dat de SVB gaat controleren of de zorgovereenkomsten voldoen aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving gelden en die door de budgetvertrekker zijn gesteld (gemeente of zorgkantoor).

Declaraties

Ook zal weer worden gecontroleerd of declaraties voldoen aan wettelijke eisen en overeenkomen met de gemaakte afspraken tussen de budgethouder en de zorginstelling. Wanneer zorgovereenkomsten of declaraties niet voldoen aan de eisen, kan dit leiden tot vertraging van de uitbetaling. Soms gaat het alleen maar om het ontbreken van een klantnummer of KvK nummer.

Het kan echter ook zijn dat cliënt en zorginstelling (onbewust) een tarief hebben afgesproken dat hoger is dan het maximum tarief van de gemeente of zorgkantoor. De SVB mag dan reglementair die declaraties niet uitkeren, ook al is er in het toegekende persoonlijk budget nog voldoende ruimte. De cliënt moet dan toch eerst ‘bijstorten’. Dit principe (voor zorgaanbieders een hinderlijk knelpunt) blijft van kracht. Het is en blijft dus zaak dat de zorgovereenkomst voldoet aan de gestelde eisen en niet contrair is met de toekenningsbeschikking van de gemeente. In juli 2016 heeft de SVB alle budgethouders via een brief en foldermateriaal geïnformeerd over de eisen van zorgovereenkomsten en declaraties.

Uiterste data indienen declaraties

Vanaf 1 augustus 2016 moeten nieuw ingestuurde zorgovereenkomsten volledig en correct zijn ingediend. Voor declaraties geldt dit vanaf 1 oktober 2016. Vanaf 1 september worden de controles op declaraties hervat. De SVB helpt de budgethouder bij het juist en volledig invullen van de declaratie.

Deze pagina is een onderdeel van