Nieuws

Agressie als thema in zorgopleidingen

10 mei 2016

In hun dagelijkse werk kunnen (jeugd)zorgprofessionals te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten, hun familieleden of anderen. Om elke aankomend hulpverlener goed voor te bereiden op deze praktijk, is het belangrijk dat zij al tijdens hun opleiding leren over het thema agressie. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg onderstrepen dit belang. Vanuit actieplan 'Veilig Werken in de Zorg' bieden zij gratis ondersteuning bij het opnemen van het onderwerp ‘agressie’ in het leeraanbod van zorg- en sociaal agogische opleidingen.

Het werkveld vraagt om professionals die in staat zijn om professioneel te handelen binnen het integrale anti-agressiebeleid van de organisatie. Noodzaak dus voor aankomend (jeugd)zorgmedewerkers dat zij weten hoe ze agressief gedrag kunnen voorkomen en hoe ze bij incidenten kunnen handelen.

“Je veilig voelen op je werk kan van persoon tot persoon verschillen. Het blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend en gemakkelijk om ‘blame-free’ met je collega’s te praten over een gevoel van onveiligheid op de werkvloer. Daarom is het van groot belang dat aankomende zorgprofessionals zo vroeg mogelijk, dus in de opleiding, leren om met elkaar de dialoog aan te gaan over veiligheid.” Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Ontvang kosteloos ondersteuning

Onderwijsinstellingen in mbo, hbo en wo kunnen kosteloos door een onderwijskundige ondersteund worden. De ondersteuning is erop gericht om het leeraanbod in zorg- en sociaal agogische opleidingen zo in te richten dat iedere toekomstige (jeugd)zorgprofessional volledig is toegerust op het voorkomen van en omgaan met agressie in de praktijk. Ook praktische hulp bij het selecteren van leermateriaal, het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen of het begeleiden van docenten is mogelijk.

Wat levert het op?

Onderwijsinstellingen die aankomend (jeugd)zorgmedewerkers leren over de volle breedte van het thema agressie leveren betere professionals af, omdat hun kennis, houding en vaardigheden beter aansluiten bij de wensen van het werkveld en de dagelijkse praktijk.

Direct aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de kosteloze ondersteuning, of wilt u contact opnemen over de mogelijkheden voor uw onderwijsinstelling? Stuur dan een e-mail naar contact@duidelijkoveragressie.nl. Eén van de onderwijskundigen neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie?

U vindt meer informatie in de brochure in de bijlage. Op de website scholing.duidelijkoveragressie.nl vindt u het raamwerk agressiepreventie- en hantering én tientallen inspirerende voorbeelden van leermaterialen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: